Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

občanství: получи́ть гражда́нствоzískat státní občanství

přehled: получи́ть представле́ние о чёмzískat přehled o čem

bronz: завоева́ть бро́нзуsport. získat bronz

dědictví: получи́ть по насле́дствуzískat jako dědictví

přízeň: Он приобрёл её расположе́ние.Získal si její přízeň.

sebedůvěra: обрести́ уве́ренность в себе́získat sebedůvěru

srdce: покори́ть чьё се́рдцеzískat čí srdce

vzdělání: получи́ть образова́ниеzískat vzdělání

zkušenost: приобрести́ о́пытzískat zkušenosti

zručnost: приобрести́ на́вык к чемуzískat zručnost v čem

куш: сорва́ть кушzískat hromadu peněz

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

авторите́т: приобрести́/урони́ть авторите́тzískat/ztratit autoritu

извле́чь: извле́чь по́льзуzískat užitek, vytěžit

образова́ние: получи́ть образова́ниеzískat vzdělání

обрести́: обрести́ друзе́йzískat přátele

получи́ть: получи́ть зва́ние (профе́ссора)získat titul (profesora)

спина́: распрями́ть спи́нуnarovnat záda, zvednout hlavu, získat sebevědomí

získat: naklonit si расположи́ть к себе́získat si