Hlavní obsah

zkušenost

Podstatné jméno, rod ženský

  • о́пытtrpké zkušenostiго́рький о́пытživotní zkušenostiжи́зненный о́пытz vlastní zkušenostiпо со́бственному о́пытуzískat zkušenostiприобрести́ о́пыт

Vyskytuje se v

podělit se: podělit se s kým o zkušenostподели́ться с кем свои́м о́пытом

postrádat: Postrádají odpovídající zkušenosti.У них отсу́тствует соотве́тствующий о́пыт.

předávat: předávat zkušenostiдели́ться о́пытом

výměna: výměna zkušeností/názorůобме́н о́пытом/мне́ниями

подели́ться: vyměnit si zkušenostiподели́ться о́пытом

опла́ченный: draze zaplacená zkušenostо́пыт опла́ченный кро́вью

zkušenost: trpké zkušenostiго́рький о́пыт