Hlavní obsah

vzdělání

Podstatné jméno, rod střední

  • образова́ниеhumanitní/technické vzděláníгуманита́рное/техни́ческое образова́ниеzískat vzděláníполучи́ть образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

Vyskytuje se v

základní: základní vzděláníэлемента́рное образова́ние

prahnout: prahnout po vzděláníжа́ждать учи́ться

středoškolský: středoškolské vzděláníсре́днее образо́вание

všeobecný: všeobecné střední vzdělání(все)о́бщее сре́днее образова́ние

всео́бщий: všeobecné střední vzděláníвсео́бщее сре́днее образова́ние

образова́ние: základní vzděláníнача́льное образова́ние

специа́льный: odborné vzděláníспециа́льное образова́ние

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние