Hlavní obsah

všeobecný

Vyskytuje se v

deklarace: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

lidský: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

povinnost: всео́бщая во́инская обя́занностьvšeobecná branná povinnost

přehled: о́бщее представле́ние, о́бщие зна́нияvšeobecný přehled

hlasovací: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

pobouření: вы́звать всео́бщее возмуще́ниеvyvolat všeobecné pobouření

podmět: определённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щееpodmět určitý/neurčitý/všeobecný

ustanovení: о́бщие положе́нияvšeobecná/společná ustanovení

всео́бщий: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

амни́стия: о́бщая амни́стияvšeobecná amnestie

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

забасто́вка: всео́бщая забасто́вкаvšeobecná stávka

тако́в: Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.

všeobecný: всео́бщее избира́тельное пра́воpolit. všeobecné hlasovací právo