Hlavní obsah

všeobecně

Vyskytuje se v

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

lidský: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

povinnost: všeobecná branná povinnostвсео́бщая во́инская обя́занность

přehled: všeobecný přehledо́бщее представле́ние, о́бщие зна́ния

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

pobouření: vyvolat všeobecné pobouřeníвы́звать всео́бщее возмуще́ние

podmět: podmět určitý/neurčitý/všeobecnýопределённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щее

ustanovení: všeobecná/společná ustanoveníо́бщие положе́ния

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

всео́бщий: všeobecné hlasovací právo всео́бщее избира́тельное пра́во

амни́стия: všeobecná amnestieо́бщая амни́стия

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

забасто́вка: všeobecná stávkaвсео́бщая забасто́вка

общеобразова́тельный: všeobecně-vzdělávací předmětyобщеобразова́тельные предме́ты

тако́в: Takový je (vše)obecný názor.Таково́ о́бщее мне́ние.