Hlavní obsah

в

Předložka

  1. v, ve čem, na čemучи́ться в университе́теstudovat na univerzitě
  2. do čeho, na coуе́хать в Сиби́рьodjet na Sibiř
  3. vyjádření určité činnosti, stavu, zpřesnění slovesného významudo čeho, v co
  4. vyjádření vnějšího vzhledu, obalu, oblečenído čeho, v čemконфе́ты в обёрткеbonbony v obalu, balené bonbony
  5. vyjádření množství, rozměru, rozsahu ap.o kom/čem
  6. ve významu časovém, na otázku Kdy?v, o čemв по́лденьv poledne
  7. vyjádření číselných poměrůв три ра́за ме́ньшеtřikrát menší
  8. v adverbiálních výrazechpro, na, jako coв шу́ткуze srandy, pro legraci, žertemв отве́тjako odpověďв по́мощьna pomoc
  9. jako kdo/co

Předložka

  1. в ознаменова́ние чего na počest čeho

Vyskytuje se v

арсена́л: в арсена́ле кого чьёмv zásobě koho čí, na skladě, přen. v nabídce

аспе́кт: в аспе́ктеve světle nových okolností ap.

бара́шек: бара́шка в бума́жке датьdát úplatek

бега́: в бега́хběháním po obchodech ap., pochůzkami, vyřizováním

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že

бесчу́вствие: в бесчу́вствииv bezvědomí být, ležet

блаже́нный: в блаже́нном неве́денииv blažené nevědomosti

боло́то: ну тебя́ в боло́тоk čertu s tebou, táhni k čertu

большинство́: в большинстве́ слу́чаевve většině případů, většinou

буты́лка: лезть в буты́лкуvzpouzet se, přen. stavět se na zadní, cukat se

бы́тность: в бы́тностьpo dobu, v době pobytu, výkonu funkce ap.

в: в ознаменова́ние чегоna počest čeho

вбить: вбить в го́ловуvtlouci do hlavy komu co

век: в века́хnavěky, natrvalo, navždy žít, proslavit se ap.

ве́рить: ве́рить в Бо́гаvěřit v Boha

весь: весь в когоcelý, stejný jako, úplný kdo

ве́тер: ве́тер в голове́ у когоje lehkomyslný

взять: взять в свои́ ру́киvzít do svých rukou co záležitost ap.

вид: в ви́де кого/чегоve formě, v podobě koho/čeho, jako kdo/co

вкра́сться: вкра́сться в дове́риеvetřít se do přízně, naklonit si koho lstí

влете́ть: влете́ть кому в копе́ечкуpřijít komu draho, stát koho velké peníze

вмени́ть: вмени́ть в вину́dát za vinu komu co, obvinit koho z čeho

вобра́ть: вобра́ть в себя́ во́здухnasát do sebe vzduch zhluboka se nadechnout

во́зраст: войти́ в во́зрастstát se dospělým, dospět

воплоти́ть: воплоти́ть в жизнь чтоrealizovat, uskutečnit, uvést do života

вор: вор в зако́неboss, kmotr

вы́йти: вы́йти в отста́вкуodejít do důchodu

вы́сший: в вы́сшей сте́пениnanejvýš, nejvyšší měrou, velmi

глаз: бро́ситься кому в глаза́padnout komu do oka

глубина́: в глубине́ веко́вv dávné minulosti

госуда́рство: госуда́рство в госуда́рствеstát ve státě

грусть: (быть) в грустя́х кто(být) smutný, (mít) smutek

дверь: жить дверь в дверьbydlet hned vedle

действи́тельность: в действи́тельностиve skutečnosti

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

день: день в деньna den (přesně), přesně v den čeho

деся́тка: в пе́рвой деся́тке кто/чтоv první desítce (nejlepších)

добавле́ние: в добавле́ние к чемуjako dodatek k čemu

долг: в долгу́být zavázán komu

дополне́ние: в дополне́ние к чемуnavíc, ještě ke komu/čemu, kromě koho/čeho

доста́ток: в доста́ткеdost, dostatečně

дура́к: в дура́каkaretní hra Macao

дух: быть в ду́хеmít dobrou náladu, být dobře naložen

дым: в дымdočista, úplně

живо́й: в живы́хmezi živými

жизнь: ни в жизньani za nic, nikdy v životě

заби́ть: заби́ть себе́ в го́лову чтоvzít si do hlavy co

зави́симость: в зави́симости от чегоv souvislosti s čím, podle čeho

заго́н: в заго́не кто/чтоv opovržení, odstrčený, zanedbaný

заключе́ние: в заключе́ниеna závěr, závěrem

закры́тый: в закры́том помеще́нииuvnitř, v místnosti, pod střechou

запусти́ть: запусти́ть в произво́дствоzahájit výrobu, začít vyrábět, uvést do výroby

заты́лок: в заты́лок ды́шит кто комуdýchá na záda, šlape na paty kdo komu

знак: в знак чегоna znamení čeho

из: из го́да в годrok co rok, každý rok

избы́ток: в избы́тке кого/чегоhodně, (až) moc, přespříliš

интере́с: в интере́сахкого/чего v zájmu koho/čeho věci, školy ap.

ито́г: в (коне́чном) ито́геna závěr, jako výsledek, nakonec

кало́ши: посади́ть в кало́шу когоpřivést do úzkých

кану́н: в кану́н чегоden před čím, přen. v předvečer čeho

ка́нуть: как в воду́ ка́нул ктоjako by se voda zavřela nad kým/čím

ка́чество: в ка́честве кого/чегоjako kdo/co, v roli koho/čeho

квадра́т: в квадра́теna druhou, dvojnásobně

колесо́: кружи́ться как бе́лка в колесе́být v jednom kole, neustále spěchat

коне́ц: в конце́ концо́вnakonec, konečně, na závěr

коне́чный: в коне́чном счётеkonec konců, na závěr

коридо́р: в коридо́рах вла́стиve vládních kruzích

кот: кот в мешке́zajíc v pytli

курс: (быть) в ку́рсе чего(být) v obraze, mít přehled

лад: в ладčistě, harmonicky

ладо́ши: в ладо́ши хло́пать/бить/ударя́тьtleskat komu uznale, do taktu ap., vytleskávat rytmus ap.

ла́душки: в ла́душки игра́тьdělat paci paci s dítětem

лоб: в лобčelně, přímo

лоск: в лоскdočista, úplně, zcela

лоша́дка: игра́ в лоша́дкиhra na koníčky

лу́жа: сесть в лу́жуšlápnout vedle, být v rejži

лу́чший: в лу́чшую сто́ронуk lepšímu

лю́ди: вы́вести в лю́ди когоpostarat se o koho, zaopatřit, vychovat koho

ма́сса: в ма́ссеpřevážnou většinou

мать: в чём его́ мать роди́лаjak ho pánbůh stvořil

мгнове́ние: в мгнове́ние о́каv okamžiku, v okamžení

ме́ра: в по́лной ме́реv plné míře, zcela, plně

мо́да: в мо́деbýt módní, být v módě kalhoty ap.

ажу́р: в ажу́реa jour, v pohodě, v nejlepším pořádku