Hlavní obsah

весь

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

бла́го: Всех благ!Všechno nejlepší!

вероя́тный: вероя́тнее всего́nejspíše

ви́димость: по (всей) ви́димостиzřejmě, podle všeho

вот: вот и всёA hotovo!, A to je všechno!

вре́мя: всё вре́мяpořád, neustále

вре́мя: всему́ своё вре́мяvšechno má svůj čas

всё: всё жеpřesto, nicméně, ale

всё: всё жеpřece (jen), nakonec

всего́: всего́ лишь/то́лькоpouze, jenom

всего́: всего́-на́всегоvšeho všudy

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

до́брый: Всего́ до́брого!Hodně štěstí!, Měj(te) se! při loučení

дух: во весь духze všech sil

еди́ный: все до еди́ногоvšichni bez výjimky, všichni do jednoho

желе́зка: на всю желе́зкуze všech sil, naplno, s plným nasazením

ива́новский: во всю ива́новскуюz plna hrdla, na celé kolo křičet ap.

ко́рка: на все ко́рки (брани́ть)být (hodně) sprostý

лопа́тка: во все лопа́тки (бежа́ть)(běžet) jako o život

лу́чше: лу́чше всего́nejlépe, ještě lépe

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

масть: всех масте́йrůznorodý, všech druhů

мир: всем ми́ромspolečně, hromadně, spolu

наде́жда: вся наде́жда на кого/чтоjediná naděje je kdo/co

обе́дня: всю обе́дню испо́ртить комуvšechno pokazit komu, udělat čáru přes rozpočet

оди́н: все до одного́všichni (do jednoho)

опо́р: во весь опо́рtryskem, ze všech sil, s větrem o závod

подного́тная: вся подного́тнаяvšechny podrobnosti

поря́док: Всё в поря́дке.Všechno (je) v pořádku.

пра́вда: все́ми пра́вдами и непра́вдамиvšemi (možnými) prostředky

прогляде́ть: все глаза́ прогляде́тьdiv si nevykoukat oči

проце́нт: на (все) сто проце́нтовna (plných) sto procent, zcela, úplně

прыть: во всю прытьtryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.

путём: Всё путём.Vše je jak má být.

пучо́к: всё пучко́мvšechno v pořádku

рост: во весь ростvzpřímeně, zpříma

рука́: на все ру́ки ма́стерmá zlaté ruce

се́рдце: от всего́ се́рдцаz celého srdce

ско́рый: скоре́е всего́nejspíš, patrně, pravděpodobně

ску́ка: от ску́ки на все ру́киpodnikavec, šikula

сто: на все стоna sto procent

трезво́нить: трезво́нить во все колокола́vytrubovat co do světa

уста́: у всех на уста́х кто/чтоvšichni mluví o kom/čem

хоро́ший: Всего́ хоро́шего.Mějte se pěkně., Všechno nejlepší!

ху́же: ху́же всего́navíc, a co je (nej)horší

быть: быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

включённый: всё включено́all inclusive

застегну́ться: застегну́ться на все пу́говицыpozapínat si všechny knoflíky, přen. sebrat se, vzchopit se

из: изо всех силze všech sil

краса́: во всей красе́v celé své kráse

красота́: во всей красоте́v plné kráse

лека́рство: лека́рство от всех бедlék na všechny potíže

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

нога́: со всех ногco nohy stačí

приложи́ть: приложи́ть все си́лыvynaložit všechny síly

про́чий: поми́мо всего́ про́чегоmimo jiné

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

рука́: Всё в на́ших рука́х.Všechno máme ve svých rukou.

у́хо: во все у́ши слу́шатьnastražit uši, pozorně poslouchat

бо́льше: всё бо́льшеčím dál víc

вдруг: Пришли́ все вдруг.Všichni přišli najednou.

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

впереди́: У него́ всё впереди́.Má všechno před sebou.

вре́мя: на все времена́na věčné časy

всё: У меня всё.To je ode mě všechno.

всё: Всё, я домо́й.No nic, jdu domů.

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

да́льше: да́льше всехnejdál

душа́: от всей души́z celého srdce, upřímně

задолба́ть: Задолба́ла уже́ всех.Už jí všichni mají po krk.

из: лу́чший из всехnejlepší ze všech

кирды́к: Нам всем кирды́к.Je s náma amen.

крича́ть: крича́ть во всё го́рлоkřičet z plna hrdla

нала́диться: Не волну́йся, всё нала́дится.Neboj se, vše se urovná.

нервя́к: весь на нервяке́celý nervózní

обо: обо всёмo všem

обойти́сь: Всё обойдётся.Všechno dobře dopadne.

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

план: Всё по пла́ну.Všechno jde podle plánu.

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

пот: весь в поту́celý zpocený

про: всё про же́нщинvše o ženách

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku