Hlavní obsah

труд

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. práce, činnost fyzická, duševní ap.усло́вия труда́pracovní podmínky производи́тельность труда́produktivita práce
  2. úsilí, námaha, práceс трудо́мstěží, s námahouбез труда́bez potíží, snadno
  3. dílo, (celoživotní) práce

Vyskytuje se v

производи́тельный: производи́тельный трудproduktivní práce

разделе́ние: разделе́ние труда́dělba práce

безопа́сность: безопа́сность труда́bezpečnost práce

охра́на: охра́на труда́bezpečnost práce

с: с трудо́мpracně

труд: усло́вия труда́pracovní podmínky

у́мственный: у́мственный трудduševní práce

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky

часово́й: часова́я опла́та (труда́)hodinová mzda

акко́рдный: акко́рдная опла́та труда́úkolová mzda

опла́та: опла́та труда́výplata, mzda, zaplacení práce

повреме́нный: повреме́нная опла́та (труда́)hodinová mzda

повы́сить: повы́сить производи́тельность труда́zvýšit produktivitu práce

подня́ться: Подняла́сь производи́тельность труда́.Zvýšila se produktivita práce.

физи́ческий: физи́ческий трудfyzická/manuální práce

терпе́ние: Терпе́ние и труд всё перетру́т.Trpělivost růže přináší.

bezpečnost: охра́на труда́bezpečnost práce

celoživotní: труд всей жи́зниceloživotní dílo

dělba: разделе́ние труда́dělba práce

duševní: у́мственный трудduševní práce

hodinový: почасова́я опла́та (труда́)hodinová mzda

náklad: затра́ты на опла́ту труда́ekon. mzdové náklady

námaha: с трудо́мs námahou

podmínka: усло́вия (для) труда́pracovní podmínky

práce: дома́шний трудpráce v domácnosti

pracovní: бюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́pracovní úřad

produktivita: производи́тельность труда́produktivita práce

prostředek: сре́дства труда́ekon. pracovní prostředky

sisyfovský: сизи́фов трудsisyfovská práce

trh: ры́нок труда́trh práce

úřad: би́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятностиúřad práce

veřejně: общеполе́зный трудveřejně prospěšná práce

zákoník: ко́декс зако́нов о труде́zákoník práce

životní: жи́зненный трудživotní dílo

dílo: нау́чный трудvědecké dílo

hygiena: гигие́на труда́hygiena práce

manuální: физи́ческий трудmanuální práce

mechanický: механи́ческий трудmechanická práce

mzdový: затра́ты на опла́ту труда́mzdové náklady

těžce: с трудо́м зарабо́танные де́ньгиtěžce vydělané peníze

bez, beze: Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.Bez práce nejsou koláče.

fuška: Э́то дало́сь с трудо́м.Dalo to fušku.

koláč: Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.Bez práce nejsou koláče.

růže: Терпе́ние и труд всё перетру́т.Trpělivost růže přináší.

би́ржа: би́ржа труда́zprostředkovatelna práce, úřad práce