Hlavní obsah

bezpečnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (bezpečí) безопа́сностьzajistit bezpečnostобеспе́чить безопа́сностьbezpečnost práceохра́на труда́Rada bezpečnosti OSNСове́т безопа́сности ОО́Н
  2. (nepochybnost) уве́ренность

Vyskytuje se v

konference: konference o bezpečnostiсовеща́ние о безопа́сности

nedodržení: nedodržení pravidel požární bezpečnostiнесоблюде́ние пра́вил противопожа́рной безопа́сности

безопа́сность: Сове́т Безопа́сности ООНRada bezpečnosti OSN

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

безопа́сность: безопа́сность труда́bezpečnost práce

охра́на: охра́на труда́bezpečnost práce

сове́т: Сове́т Безопа́сности ОО́НRada bezpečnosti OSN