Hlavní obsah

сове́т

Podstatné jméno, rod mužský

  • organizace vojáků, zemědělců a pracujících z období carského Ruska a SSSR, od roku 1917 byly sověty oficiální součástí vládysovětВерхо́вный Сове́т РСФСРNejvyšší sovět RSFSR

Vyskytuje se v

безопа́сность: Сове́т Безопа́сности ООНRada bezpečnosti OSN

наблюда́тельный: наблюда́тельный сове́тdozorčí rada

национа́льность: Сове́т национа́льностейRada národů

сове́т: Верхо́вный Сове́т РСФСРNejvyšší sovět RSFSR

дава́ть: дава́ть сове́тdávat radu, radit komu co

дать: дать сове́тdát radu, poradit komu

bezpečnost: Rada bezpečnosti OSNСове́т безопа́сности ОО́Н

pedagogický: pedagogická radaпедагоги́ческий сове́т

poradní: poradní sborконсультати́вный сове́т

rada: redakční rada novin ap.редколле́гия, редакцио́нный сове́т

správní: správní radaадминистрати́вный сове́т, правле́ние

dozorčí: dozorčí radaнаблюда́тельный сове́т

poradit: Nechte si poradit.Послу́шайтесь моего́ сове́та.

požádat: požádat koho o raduобрати́ться за сове́том к кому

přiběhnout: přiběhnout pro raduобрати́ться за сове́том

rada: na čí raduпо чьему сове́ту

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rada: požádat koho o raduпопроси́ть сове́та у кого, обрати́ться за сове́том к кому

rada: městská/bankovní radaгородско́й/ба́нковский сове́т

rada: dozorčí/výkonná radaнаблюда́тельный/исполни́тельный сове́т

redakční: redakční radaредакцио́нный сове́т

závěr: několik rad na závěrне́сколько сове́тов в заключе́ние

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

pro: Ty rady si nech pro sebe.Свои́ сове́ты оста́вь (при) себе́!

rada: řídit se čí radouпосле́довать чьему сове́ту

rozum: Nechej si své rozumy.Не лезь со свои́ми сове́тами., Не встрева́й.

rozum: dávat komu rozumyдава́ть кому сове́ты

zlato: Dobrá rada nad zlato.Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.

сове́т: Сове́т Безопа́сности ОО́НRada bezpečnosti OSN