Hlavní obsah

безопа́сность

Podstatné jméno, rod ženský

  • bezpečnost, bezpečí, zabezpečenostслу́жба безопа́сностиbezpečnostní službaремни́ безопа́сностиbezpečnostní pásyподу́шка безопа́сностиairbag Сове́т Безопа́сности ООНRada bezpečnosti OSNбезопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozuбезопа́сность труда́bezpečnost práce

Vyskytuje se v

те́хника: те́хника безопа́сностиpravidla bezpečnosti práce

потре́бность: потре́бность в безопа́сностиpotřeba bezpečí

режи́м: режи́м безопа́сностиbezpečnostní předpisy

сове́т: Сове́т Безопа́сности ОО́НRada bezpečnosti OSN

диста́нция: диста́нция безопа́сностиbezpečnostní vzdálenost

застегну́ть: застегну́ть ремни́ (безопа́сности)připoutat se, zapnout si (bezpečnostní) pásy

поду́шка: поду́шка безопа́сностиairbag

реме́нь: ремни́ безопа́сностиbezpečnostní pásy

bezpečnost: Rada bezpečnosti OSNСове́т безопа́сности ОО́Н

bezpečnostní: bezpečnostní službaслу́жба безопа́сности

bezpečnostní: bezpečnostní pásyремни́ безопа́сности

ostrůvek: dopravní ostrůvekострово́к безопа́сности

pás: motor. bezpečnostní pásреме́нь безопа́сности

služba: bezpečnostní službaслу́жба безопа́сности

zóna: bezpečnostní zónaзо́на безопа́сности

bezpečnost: zajistit bezpečnostобеспе́чить безопа́сность

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

důvod: z bezpečnostních důvodůв це́лях безопа́сности

kód: bezpečnostní kódкод безопа́сности

konference: konference o bezpečnostiсовеща́ние о безопа́сности

nedodržení: nedodržení pravidel požární bezpečnostiнесоблюде́ние пра́вил противопожа́рной безопа́сности

pocit: pocit bezpečíчу́вство безопа́сности

připoutat se: připoutat se (bezpečnostními pásy)застегну́ть ремни́ безопа́сности

směrnice: požární směrniceпра́вила пожа́рной безопа́сности

varovný: varovný nápisпредупреди́тельный знак, знак безопа́сности

zabezpečovací: zabezpečovací systémyсисте́мы безопа́сности