Hlavní obsah

безопа́сность

Podstatné jméno, rod ženský

  • bezpečnost, bezpečí, zabezpečenostслу́жба безопа́сностиbezpečnostní službaремни́ безопа́сностиbezpečnostní pásyподу́шка безопа́сностиairbag Сове́т Безопа́сности ООНRada bezpečnosti OSNбезопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozuбезопа́сность труда́bezpečnost práce

Vyskytuje se v

те́хника: те́хника безопа́сностиpravidla bezpečnosti práce

потре́бность: потре́бность в безопа́сностиpotřeba bezpečí

режи́м: режи́м безопа́сностиbezpečnostní předpisy

сове́т: Сове́т Безопа́сности ОО́НRada bezpečnosti OSN

диста́нция: диста́нция безопа́сностиbezpečnostní vzdálenost

застегну́ть: застегну́ть ремни́ (безопа́сности)připoutat se, zapnout si (bezpečnostní) pásy

поду́шка: поду́шка безопа́сностиairbag

реме́нь: ремни́ безопа́сностиbezpečnostní pásy

bezpečnost: Сове́т безопа́сности ОО́НRada bezpečnosti OSN

bezpečnostní: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

dopravní: острово́к безопа́сностиdopravní ostrůvek

ostrůvek: острово́к безопа́сностиdopravní ostrůvek

pás: реме́нь безопа́сностиmotor. bezpečnostní pás

služba: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

veřejný: Мили́ция обще́ственной безопа́сностиVeřejná bezpečnost

zóna: зо́на безопа́сностиbezpečnostní zóna

důvod: в це́лях безопа́сностиz bezpečnostních důvodů

kód: код безопа́сностиbezpečnostní kód

konference: совеща́ние о безопа́сностиkonference o bezpečnosti

nedodržení: несоблюде́ние пра́вил противопожа́рной безопа́сностиnedodržení pravidel požární bezpečnosti

pocit: чу́вство безопа́сностиpocit bezpečí

připoutat se: застегну́ть ремни́ безопа́сностиpřipoutat se (bezpečnostními pásy)

směrnice: пра́вила пожа́рной безопа́сностиpožární směrnice

varovný: предупреди́тельный знак, знак безопа́сностиvarovný nápis

zabezpečovací: систе́мы безопа́сностиzabezpečovací systémy

безопа́сность: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba