Hlavní obsah

závěr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (konec) коне́ц, заключе́ниеzávěr románuоконча́ние рома́наněkolik rad na závěrне́сколько сове́тов в заключе́ние
  2. (kadence) каде́нция
  3. (konečný úsudek) заключе́ние, вы́водlogický závěrлоги́ческое заключе́ниеdojít k závěruсде́лать вы́вод, прийти́ к заключе́нию
  4. (uzavření) окклю́зия

Vyskytuje se v

dělat: dělat předčasné závěryде́лать поспе́шные вы́воды

dojít: dojít k závěruприйти́ к заключе́нию

dospět: dospět k názoru/závěruприйти́ к мне́нию/заключе́нию

podepřený: podepřený závěrобосно́ванный вы́вод

podložený: podložený závěrобосно́ванный вы́вод

shrnout: shrnout závěryподвести́ ито́ги

unáhlený: unáhlené závěryскороспе́лые вы́воды

vyvodit: vyvodit obecné závěry z čehoгенерализи́ровать

вы́вод: сде́лать вы́водdospět k závěru

заключе́ние: прийти́ к заключе́ниюdospět k závěru

ито́г: подвести́ ито́гиudělat závěry