Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) судodvolací soudапелляцио́нный судNejvyšší soudВерхо́вный судÚstavní soudКонституцио́нный судsoud první instanceсуд пе́рвой инста́нции
  2. (sbor soudců) судьи́, суд
  3. (proces) суд, проце́ссposlední soudСтра́шный суд
  4. (úsudek, názor) мне́ние, заключе́ниеpodle mého souduпо моему́ мне́нию

Vyskytuje se v

boží: boží soudбо́жий суд

civilní: civilní soudгражда́нский суд

instance: soud první instanceсуд пе́рвой инста́нции

krajský: krajský soudобластно́й суд

nejvyšší: Nejvyšší soud RFВерхо́вный суд РФ

obvodní: obvodní soudокружно́й суд

odvolací: odvolací soudапелляцио́нный суд

okresní: okresní soudрайо́нный суд

postoupit: postoupit případ souduперенести́ де́ло в суд

rozvodový: rozvodový soudбракоразво́дный суд

správní: Nejvyšší správní soudВерхо́вный администрати́вный суд

stanný: stanný soudвое́нно-полево́й суд

stupeň: práv. soud prvního/druhého stupněсуд пе́рвой/второ́й инста́нции

ústavní: ústavní soudконституцио́нный суд

vrchní: práv. vrchní soudвы́сший суд

apelační: apelační soudапелляцио́нный суд

dostavit se: dostavit se k souduяви́ться в суд

hnát: hnát koho před soudвызыва́ть в суд

opatrovnický: opatrovnický soudопеку́нский суд

předstoupit: předstoupit před soudпредста́ть пе́ред судо́м

předvolání: předvolání k souduвы́зов в суд, суде́бная пове́стка

rozhodnout: práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.

stanout: stanout před soudemпредста́ть пе́ред судо́м

vláčet: vláčet koho po soudechтаска́ть кого/что по суда́м

poskytnout: poskytnout svědectví u souduда(ва́)ть показа́ние (суду́)

разбира́тельство: soudní (pře)líčení, stání u soudu суде́бное разбира́тельство

раздели́тельный: disjunktivní soudраздели́тельное сужде́ние

верхо́вный: nejvyšší soudверхо́вный суд

отстоя́ть: obhájit koho před soudemотстоя́ть кого в су́де

под: dostat se k soudu, ocitnout se před soudemпопа́сть под суд

предста́ть: Stanul před soudem.Он предста́л пе́ред судо́м.

soud: odvolací soudапелляцио́нный суд