Hlavní obsah

postoupit

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se dopředu) продви́нуться, подви́нуться, пройти́ вперёдpostoupit o krokшагну́тьpostoupit k východuпродви́нуться к вы́ходу
  2. (v činnosti ap.) п(р)одви́нутьсяJednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.
  3. (povýšit) вы́двинуться, повы́ситься, продви́нутьсяpostoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курсsport. postoupit do fináleвы́йти в фина́л
  4. (předat, přenechat) переда́ть(pravomoc ap.) переложи́ть что(dobrovolně majetek ap.) уступи́ть кому чтоpostoupit případ souduперенести́ де́ло в суд

Vyskytuje se v

postup: služební postupпродвиже́ние по слу́жбе

postup: technologický postupтехнологи́ческий проце́сс

postup: pracovní postupсхе́ма рабо́ты

postup: úřední postupадминистрати́вний поря́док

вы́йти: вы́йти в фина́лpostoupit do finále

вы́ход: вы́ход в полуфина́лpostup do semifinále

повыше́ние: повыше́ние по слу́жбеslužební postup

фина́л: вы́йти в фина́лpostoupit do finále