Hlavní obsah

ustoupit

Dokonavé sloveso

  1. (poodstoupit) отойти́, отступи́ть(uhnout) посторони́ться от кого/чегоUstupte!Да́йте пройти́!přen. ustoupit z cesty uvolnit místoдать до́рогу, уступи́ть кому
  2. (vzdát se) отступи́ть, уйти́ с чего, сда́ться кому
  3. (učinit ústupky) уступи́ть, подда́ться кому/чему
  4. kniž.(upustit od něčeho) отказа́ться, отступи́ть(ся) от чегоustoupit od smlouvyотказа́ться/отступи́ть от догово́ра

Vyskytuje se v

krok: ustoupit o krokотступи́ть на шаг

píď: neustoupit ani o píďне уступи́ть ни пя́ди

pozadí: ustoupit do pozadíотойти́ на за́дний план

отойти́: отойти́ в сторону́ustoupit stranou, uhnout

отступи́ть: отступи́ть на шагustoupit o krok