Hlavní obsah

vstoupit

Vyskytuje se v

analogový: analogový vstupана́логовый ввод

nezaměstnaný: Nezaměstnaným vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ráčit: Račte vstoupit.Изво́льте войти́.

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

volný: vstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный

vstup: živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние

zadarmo, zdarma: vstup zdarmaбеспла́тный вход

klášter: vstoupit do klášteraуйти́ в монасты́рь

loď: vstoupit na loďподня́ться на́ борт корабля́

partaj: vstoupit do partajeвступи́ть в па́ртию

prosím: Prosím, vstupte.Войди́те, пожа́луйста.

vstup: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход воспрещён.

vstup: Vstup na vlastní nebezpečí.Вход на сво́й страх и риск.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Посторо́нним вход воспрещён!

zakázat: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ввод: ана́логовый вводanalogový vstup

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

вход: беспла́тный входvstup zdarma

войти́: Мне мо́жно войти́?Mohu vstoupit?

воспрети́ть: Посторо́нним вход воспрещён.Cizím vstup zakázán.

газо́н: По газо́нам ходи́ть воспреща́етсяVstup na trávník zakázán

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

исто́рия: войти́ в исто́риюvstoupit do dějin

проходи́ть: Проходи́те!Dále!, Vstupte!