Hlavní obsah

prosím

Vyskytuje se v

prosit: při vyjádření údivu поми́луй(те), послу́шай(те), пожа́луй(те)prosím tě, prosím vás

další: Пожа́луйста сле́дующий!Další prosím!

posloužit: Угоща́йтесь, пожа́луйста!Poslužte si, prosím!

doklad: Предъяви́те докуме́нты, пожа́луйста.Vaše doklady, prosím.

chvíle: Подожди́те (одну́) мину́ту, пожа́луйста.Počkejte chvíli, prosím.

chvilka: Прошу́ мину́ту внима́ния!Prosím o chvilku pozornosti!

koleno: умоля́ть кого на коле́няхprosit koho na kolenou

moment: Мину́точку, пожа́луйста!Moment, prosím!

odložit: Раздева́йтесь, пожа́луйста.Odložte si, prosím.

odpuštění: проси́ть проще́нияprosit za odpuštění

pomalu: Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.Mluvte prosím pomaleji.

posadit se: Ся́дьте, пожа́луйста.Posaďte se, prosím.

prominutí: Прошу́ проще́ния.Prosím o prominutí.

přisednout: Приса́живайтесь, пожа́луйста!Přisedněte (si), prosím!

slovíčko: Мо́жно вас на па́ру слов?Na slovíčko, prosím.

smět: Разреши́те пригласи́ть вас на та́нец?Smím prosit?

snažně: Умоля́ю вас.Snažně vás prosím.

úpěnlivě: жа́лобно проси́тьúpěnlivě prosit

věnovat: Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!Věnujte mi prosím pozornost!

vzkázat: Прошу́ переда́ть ему́, что...Vzkažte mu prosím, že...

zavěsit: Пожа́луйста, не клади́те тру́бку!Prosím, nezavěšujte!

okamžik: Мину́точку.Okamžik, prosím.

мину́точка: Мину́т(оч)ку!Chvilku strpení!, Věnujte mi prosím pozornost!

слу́шать: (Я вас) слу́шаю.Haló., Prosím., Poslouchám (vás). v telefonu

беспоко́ить: Прошу́ не беспоко́ить.Nerušit, prosím.

раздева́ться: Раздева́йтесь, пожа́луйста!Odložte si, prosím!

сле́дующий: Сле́дующий, пожа́луйста!Další, prosím!

prosím: Войди́те, пожа́луйста.Prosím, vstupte.