Hlavní obsah

jistě

Vyskytuje se v

jistý: jistá rukaуве́ренная рука́

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

jistý: do jisté míryв не́которой сте́пени

jistý: v jistém slova smysluв изве́стном смы́сле сло́ва

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

pomalu: pomalu, ale jistěме́дленно, но ве́рно

jistý: Je to jistá věc.Э́то бесспо́рно.

nejistý: nejistý výsledekнедостове́рный результа́т

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

определённый: в определённом смы́слеv určitém/jistém smyslu

ве́рно: Ме́дленно, но ве́рно.Pomalu ale jistě.

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt