Hlavní obsah

jistý

Přídavné jméno

  1. (zaručený, nepochybný) несомне́нный, бесспо́рный, заве́домыйJe to jistá věc.Э́то бесспо́рно.
  2. (přesvědčený o něčem) уве́ренный в чёмJste si tím jist?Вы уве́рены в э́том?
  3. (dokonale ovládající, spolehlivý) уве́ренный, надёжныйjistá rukaуве́ренная рука́
  4. (bezpečný, zajištěný) безопа́сный, обеспе́ченный
  5. (stanovený, smluvený) определённый, устано́вленный
  6. (blíže neurčený, nějaký) определённый, изве́стный, не́которыйza jistých podmínekпри определённых усло́вияхdo jisté míryв не́которой сте́пениv jistém slova smysluв изве́стном смы́сле сло́ва

Vyskytuje se v

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

nejistý: nejistý výsledekнедостове́рный результа́т

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

определённый: в определённом смы́слеv určitém/jistém smyslu

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt