Hlavní obsah

определённый

Vyskytuje se v

blíže: blíže neurčenýнеопределённый

člen: určitý/neurčitý členопределённый/неопределённый арти́кль

integrál: určitý/neurčitý integrálопределённый/неопределённый интегра́л

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

určitý: ling. určitý členопределённый арти́кль

odpovědět: přesně odpovědětдать определённый отве́т

odročit: odročit na neurčitoперенести́ на неопределённый срок

podmět: podmět určitý/neurčitý/všeobecnýопределённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щее

podmínka: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

určitý: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

určitý: v určitých případechв определённых слу́чаях

vágní: vágní slibyнеопределённые обеща́ния

výslovný: výslovné přáníопределённое жела́ние

zaujmout: zaujmout určité stanoviskoзаня́ть определённую пози́цию

určitý: nevědět nic určitého jistéhoне знать ничего́ определённого