Hlavní obsah

определённый

Přídavné jméno-ая, -ое; -ёнен, -ённа

  1. určitý, přesně stanovený/určený/daný plán práce ap.в определённое вре́мяv určitou dobu
  2. jednoznačný, jasný, přesný stanovisko, rozhodnutí ap.определённый срокpřesný termín
  3. určitý, jistý, některýпри определённых усло́вияхza určitých podmínekв определённом смы́слеv určitém/jistém smyslu

Vyskytuje se v

определи́ть: stanovit diagnózuопредели́ть боле́знь

чётко: přesně definovatчётко определи́ть

člen: určitý/neurčitý členопределённый/неопределённый арти́кль

integrál: určitý/neurčitý integrálопределённый/неопределённый интегра́л

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

určitý: ling. určitý členопределённый арти́кль

mantinel: vymezit mantinelyопредели́ть грани́цы

odpovědět: přesně odpovědětдать определённый отве́т

odročit: odročit na neurčitoперенести́ на неопределённый срок

podmět: podmět určitý/neurčitý/všeobecnýопределённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щее

podmínka: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

pojem: definovat pojemопредели́ть поня́тие

stanovit: med. stanovit diagnózuопредели́ть диа́гноз

vágní: vágní slibyнеопределённые обеща́ния

vyměřit: vyměřit trest komuопредели́ть/назна́чить наказа́ние кому, присуди́ть кого

výslovný: výslovné přáníопределённое жела́ние

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

vzdálenost: zjistit/překonat vzdálenostопредели́ть/покры́ть расстоя́ние

zaujmout: zaujmout určité stanoviskoзаня́ть определённую пози́цию

определённый: v určitou dobuв определённое вре́мя