Hlavní obsah

přesně

Vyskytuje se v

čas: přesný časто́чное вре́мя

či: či přesnějiи́ли точне́е

adresa: přesná adresaто́чный/по́лный а́дрес

hodina: přesně v pět hodinро́вно в пять часо́в

jít: Hodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.

odpovědět: přesně odpovědětдать определённый отве́т

přesný: přesný časто́чное вре́мя

trefa: přesná trefaто́чное попада́ние в цель

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

hodinky: přesný jako hodinkyто́чен, как часы́

chlup: na chlup přesněтю́телька в тю́тельку

přesný: přesný jako hodinkyто́чен, как часы́