Hlavní obsah

správně

Vyskytuje se v

správní: Nejvyšší správní soudВерхо́вный администрати́вный суд

zcela: zcela správněсоверше́нно ве́рно

členění: územně-správní členěníадминистрати́вное деле́ние

heslo: nesprávné hesloневе́рный паро́ль

chlapík: prima/správný chlapíkсла́вный па́рень

nesprávný: nesprávná odpověďнепра́вильный отве́т

správný: správné řešení úkoluпра́вильное реше́ние зада́чи

výpočet: správný/chybný výpočetпра́вильный/плохо́й расчёт

výslovnost: správná/zřetelná výslovnostпра́вильное/чёткое произноше́ние

konec: chytit věc za správný konecпра́вильно подойти́ к де́лу

рациона́льный: správná výživaрациона́льное пита́ние

нала́живаться: život se vrací do správných kolejíжизнь нала́живается

пра́вильный: správná výslovnostпра́вильное произноше́ние

рост: co nesedí, nemá správnou velikostчто не по ро́сту

соверше́нно: zcela správněсоверше́нно ве́рно

э́тот: Nasedl do nesprávného vagonu.Сел не в э́тот ваго́н.

плечо́: mít hlavu na správném místě, chovat se rozumněго́лову на плеча́х име́ть

správně: Správně! správná odpověďПра́вильно!, (Соверше́нно) ве́рно!