Hlavní obsah

špatně

Vyskytuje se v

horší: horší časyчёрный день

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

špatný: špatné zprávyплохи́е но́вости

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

dělat se: Dělá se jí špatně.Ей стано́вится ду́рно.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

pořídit: Špatně pořídil.Он не доби́лся ничего́.

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prosím: Prosím? Špatně jsem rozuměl. do telefonuИзвини́те, я не расслы́шал.

prospěch: špatný školní prospěchнеуспева́емость

skončit: Tohle špatně skončí.Всё э́то пло́хо ко́нчится.

snášet: špatně snášet chladпло́хо переноси́ть хо́лод

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

stát: Stojí si dobře/špatně.Его́ дела́ иду́т/обстоя́т хорошо́/пло́хо.

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

лес: nic nechápat, špatně se orientovatкак в лесу́

поня́ть: špatně pochopit coпло́хо поня́ть что

ска́зываться: Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.

тошнота́: působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komuвызыва́ть тошноту́

тяжёлый: špatně stravitelné jídlo тяжёлая пи́ща

у́хо: Špatně slyší., Je nahluchlý.Он туг на́ уши.

худо́й: špatné časyхуды́е времена́

ви́димость: špatná viditelnostплоха́я ви́димость

вниз: dívat se svrchu/špatně na koho/coсмотре́ть сверху́ вниз на кого/что

де́ло: Vypadá to špatně.Дела́ пло́хи.

зако́нчиться: To špatně skončí.Э́то пло́хо зако́нчится.

кра́йний: v nejhorším případěв кра́йнем слу́чае

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.

позади́: Nejhorší máme za sebou.Са́мое тру́дное позади́.

приме́та: špatné znameníплоха́я приме́та

гнев: hněv je špatný rádceгнев плохо́й сове́тчик

сбереже́ние: úspory na horší časyсбереже́ния на чёрный день

сдоброва́ть: S ním to špatně dopadne.Ему́ не сдоброва́ть.

тётка: Hlad je špatný přítel.Го́лод не тётка.

ши́ло: udělat špatnou volbuши́ло на мы́ло сменя́ть

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.