Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) по чемуpodle výslovnosti/hlasuпо произноше́нию/го́лосу
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) по чему, согла́сно чему, в соотве́тствии с чемpodle předpisuпо/согла́сно предписа́ниюpodle abecedyпо алфави́туpodle pravidelсогла́сно пра́вилам
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) по кому/чемуpodle měпо-мо́ему, по моему́ мне́ниюevangelium podle MatoušeЕва́нгелие от Матфе́яpodle okaна глазо́к

Vyskytuje se v

libost: podle libostiско́лько захо́чется, по жела́нию

vzorec: podle vzorceпо фо́рмуле

abeceda: podle abecedyпо алфави́ту

gusto: Je to podle mého gusta.Э́то по моему́ вку́су.

informace: podle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям

jízdní: podle jízdního řáduпо расписа́нию

kreslit: kreslit podle skutečnostiрисова́ть с нату́ры

mínění: podle mého míněníпо моему́ мне́нию, по-мо́ему

móda: oblékat se podle poslední módyодева́ться по после́дней мо́де

oblečený: Je oblečený podle poslední módy.Оде́т по после́дней мо́де.

paragraf: podle paragrafuсогла́сно пара́графу

plán: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

postupovat: postupovat podle jeho radyпоступа́ть согла́сно его́ сове́ту, руководи́ться его́ сове́том

předpis: jednat podle předpisůде́йствовать согла́сно предписа́ниям

předpoklad: podle mých předpokladůпо мои́м расчётам

přepočet: přepočet podle kurzuпересчёт по ку́рсу

sdělení: podle sděleníпо сообще́нию, согла́сно сообще́нию

soud: podle mého souduпо моему́ мне́нию

třídit: třídit podle kvalityбракова́ть

uvážení: podle vlastního uváženíпо своему́ усмотре́нию

zevnějšek: soudit koho podle zevnějškuсуди́ть о ком по вне́шности

poslední: podle poslední módyпо после́дней мо́де

potřeba: podle potřebyпо необходи́мости, по на́добности

poznat: Podle práce poznáš mistra.Де́ло ма́стера бои́тся.

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

алфави́т: abecedně, podle abecedyпо алфави́ту

вкус: podle vkusu kohoна чей вкус, в чьём вку́се

ева́нгелие: Matoušovo evangelium, evangelium podle MatoušeЕва́нгелие от Матфе́я

мне́ние: podle mého názoruпо моему́ мне́нию

необходи́мость: podle potřebyпо необходи́мости

расчёт: podle propočtůпо расчётам

вы́бор: s omáčkou podle vašeho výběru/přáníс со́усом на ваш вы́бор

вы́кройка: ušít šaty podle střihuсшить пла́тье по вы́кройке

жела́ние: podle mého přáníпо моему́ жела́нию

зако́н: podle zákonaпо зако́ну

зако́нно: zvolený podle zákonaзако́нно и́збранный

кома́нда: pracovat podle pokynuрабо́тать по кома́нде

ме́рка: podle měřítekпо ме́ркам

непрове́ренный: podle neověřených informacíпо непрове́ренным да́нным

план: podle plánuпо пла́ну

по: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

расписа́ние: podle jízdního řádu, podle rozvrhuпо расписа́нию

сго́вор: jednat podle dohody s kýmде́йствовать по сго́вору с кем

суди́ть: hodnotit koho podle zevnějškuсуди́ть о ком по вне́шности

та́кса: platba podle sazebníkuпла́та по та́ксе

веле́ние: Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.По ве́лению се́рдца.

со́весть: jednat podle svého (nejlepšího) svědomíпоступи́ть по со́вести

старшинство́: podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)по старшинству́

podle: evangelium podle MatoušeЕва́нгелие от Матфе́я