Hlavní obsah

кома́нда

Vyskytuje se v

бро́нзовый: složení bronzového družstva соста́в бро́нзовой кома́нды

боле́ть: fandit svému družstvuболе́ть за свою́ кома́нду

сбо́рный: reprezentační družstvoсбо́рная кома́нда

судово́й: lodní posádkaсудова́я кома́нда

hasič: hasičiпожа́рная кома́нда

mužstvo: záchranné mužstvoспаса́тельная кома́нда

popravčí: popravčí četaрасстре́льная кома́нда

tým: tým hvězdзвёздная кома́нда, кома́нда всех звёзд

četa: záchranná četaспаса́тельная кома́нда

člen: člen mužstvaчлен кома́нды

družstvo: sport. fandit svému družstvuболе́ть за свою́ кома́нду

hostující: sport. hostující týmкома́нда госте́й

lodní: lodní posádkaсудова́я кома́нда

posádka: lodní posádkaкома́нда су́дна

posílit: sport. posílit mužstvoусили́ть кома́нду

reprezentant: fotbalový reprezentantигро́к футбо́льной сбо́рной кома́нды

utrpět: Mužstvo utrpělo porážku.Кома́нда потерпе́ла пораже́ние.

výprava: olympijská výpravaолимпи́йская кома́нда

zformovat: zformovat mužstvoсоста́вить кома́нду

кома́нда: pracovat podle pokynuрабо́тать по кома́нде