Hlavní obsah

podat

Dokonavé sloveso

  1. (dát do ruky) пода́ть, дать что
  2. (mít podání) пода́ть
  3. (předložit úředně) (по)да́ть, предъяви́ть, внести́ чтоpráv. podat oznámení/žalobuпода́ть заявле́ние/искfin. podat daňové přiznáníпредста́вить деклара́циюpodat inzerátдать объявле́ниеpodat apelaciапелли́роватьpodat protestопротестова́ть что, зая́вить проте́стpráv. podat námitkuвнести́ возраже́ниеpolit. podat demisiпода́ть в отста́вку
  4. (předložit pokrm ap.) по́дать, поста́вить (на стол) что кому(slavnostně) преподнести́ чтоpodat na talíři co komuна таре́лочке преподнести́ что кому
  5. (vztáhnout ruku) пода́ть, протяну́тьpřen. podat ruku v nouziпода́ть ру́ку в беде́
  6. (důkaz ap.) переда́ть, доложи́ть(s vysvětlením) изложи́ть чтоpodat zprávuсообщи́тьpodat obrazобрисова́тьpodat důkazдоказа́ть, привести́ доказа́тельствоpodat hlášeníрапортова́ть
  7. (předvést) показа́ть, предста́вить чтоpodat dobrý výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

Vyskytuje se v

demise: podat demisiпода́ть в отста́вку

inzerát: podat/vyvěsit inzerátдать/вы́весить объявле́ние

petice: podat peticiпода́ть пети́цию

protest: podat protestзаяви́ть проте́ст

žaloba: podat žalobu na kohoпредъяви́ть иск кому, пода́ть жа́лобу

hlášení: podat hlášeníпода́ть ра́порт, отрапортова́ть

podat si: Pěkně si ho podám!Я вот его́ проберу́!

ruka: podat rukuпротяну́ть ру́ку

stížnost: podat/zamítnout stížnostпода́ть/отклони́ть жа́лобу

špičkový: sport. podat špičkový výkonпоказа́ть высо́кий результа́т

žádost: podat žádost o rozvodпода́ть (заявле́ние) на разво́д

žádost: podat žádost písemněизложи́ть заявле́ние в пи́сьменной фо́рме

pomocný: podat komu pomocnou rukuпротяну́ть кому ру́ку по́мощи