Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) рука́Ruce pryč!Ру́ки прочь!zlomit si rukuслома́ть себе́ ру́куzvednout rukuподня́ть ру́куlomit rukamaзала́мывать ру́киRuce vzhůru!Ру́ки вверх!mávnout rukou nad čímмахну́ть руко́й на что
  2. (dlaň) рука́, ладо́нь, кистьdát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́киpodat rukuпротяну́ть ру́куumýt si ruceвы́мыть ру́киpodepsat se vlastní rukouсобственнору́чно подписа́тьdo vlastních rukouв со́бственные ру́киpeníze na rukuде́ньги в ру́киv rukou božíchв бо́жьих рука́х
  3. (mechanická) рука́

Vyskytuje se v

hádání: hádání z rukyгада́ние по руке́

jistý: jistá rukaуве́ренная рука́

neviditelný: neviditelná ruka trhuневи́димая рука́ ры́нка

o: požádat o rukuпопроси́ть руки́

oba, obě: Má obě ruce levé.Он о́чень нело́вкий.

pod, pode: prodávat pod rukouпродава́ть из-под полы́

podat: přen. podat ruku v nouziпода́ть ру́ку в беде́

požádat: požádat o rukuпопроси́ть руки́, сде́лать предложе́ние, посва́таться

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́

psaný: psaný rukouрукопи́сный

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

vlastní: do vlastních rukouв со́бственные ру́ки

vzhůru: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

zlatý: zlaté ruceзолоты́е ру́ки

dobrý: do dobrých rukouв хоро́шие ру́ки

doručit: doručit do vlastních rukouвручи́ть ли́чно

dosah: na dosah rukyпод руко́й

hádat: hádat z karet/rukyгада́ть на ка́ртах/по руке́

mnout (si): mnout si ruceпотира́ть ру́ки

nešikovný: nešikovné ruceнело́вкие ру́ки

ohřát: ohřát si prokřehlé ruceсогре́ть озя́бшие ру́ки

otěž: držet otěže pevně v rukouдержа́ть всё кре́пко в рука́х

padat: padat z rukouвали́ться из рук

pokynutí: pokynutí rukouзнак руко́й

pracovat: pracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́й

pravý: pravá ruka/nohaпра́вая рука́/нога́

pustit: pustit čí rukuотпусти́ть ру́ку кого

stáhnout: stáhnout ruku obvazemперетяну́ть ру́ку бинто́м

stisknutí: stisknutí rukyрукопожа́тие

strčit: strčit ruce do kapsyвсу́нуть ру́ки в карма́н

svázat: svázat komu ruce, nohyсвяза́ть по рука́м и нога́м кого

šermovat: šermovat rukamaразма́хивать/маха́ть рука́ми

šikovný: Má šikovné ruce.У него́ ло́вкие/уме́лые ру́ки.

špinit: špinit si ruceмара́ть ру́ки

udržovaný: udržované ruceхо́леные ру́ки

ucházet se: ucházet se o ruku ženyпроси́ть руки́

umýt: umýt si ruceвы́мыть ру́ки

vychrtlý: vychrtlé ruceкостля́вые ру́ки

vzít: vzít do rukyвзять в ру́ку

zápasit: zápasit holýma rukamaби́ться го́лыми рука́ми

závěs: med. dát poraněnou ruku do závěsuподве́сить повреждённую ру́ку

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyзаломи́ть кому ру́ку за́ спину

zkřížit: zkřížit ruceскрести́ть ру́ки

držet: držet nad kým ochrannou rukuпокрови́тельствовать кому

holý: bránit se holýma rukamaотбива́ться го́лыми рука́ми

jeden, jedna, jedno: být jedna ruka s kýmбыть с кем заодно́

jen: Mám jen jedny ruce.У меня́ то́лько две руки́.

k, ke, ku: být k ruceбыть подру́чным

klín: sedět s rukama v klíněсиде́ть сложа́ ру́ки

koupě: koupě z druhé rukyпереку́пка

mýt: Ruka ruku myje.Рука́ ру́ку мо́ет.

nad, nade: držet nad kým ochrannou rukuока́зывать покрови́тельство кому

nahoru: Ruce nahoru!Ру́ки вверх!

nosit: nosit koho na rukouна рука́х носи́ть кого

obrat: změnit co obratem rukyперемени́ть что в оди́н миг

od, ode: Práce mu jde od ruky.Рабо́та у него́ гори́т в рука́х.

od, ode: načrtnout od rukyначерти́ть от руки́

od, ode: Práce mu jde od ruky.Рабо́та у него́ в рука́х гори́т.

oheň: dát za koho/co ruku do ohněдать ру́ку на отсече́ние за кого/что

ochranný: držet nad kým ochrannou rukuока́зывать покрови́тельство кому

plný: Má plné ruce práce.Рабо́ты у него́ по го́рло.

pomocný: podat komu pomocnou rukuпротяну́ть кому ру́ку по́мощи

poutat: poutat ruce a nohy komuсвя́зывать по рука́м и нога́м кого

právo: vzít právo do vlastních rukouвзять пра́во в со́бственные ру́ки

pryč: Ruce pryč od koho/čeho!Ру́ки прочь от кого/чего!

při: mít při ruceиме́ть под руко́й

přiložit: přiložit ruku k díluприложи́ть ру́ку, взя́ться за рабо́ту

putovat: přen. putovat z ruky do ruky kolovatпереходи́ть из руки́ в ру́ку

rukáv: Už je ruka v rukávě.Де́ло уже́ в шля́пе/решено́., Они́ уже́ столкова́лись.

spočítat: spočítat na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть мо́жно

svázaný: mít svázané ruceру́ки свя́заны у кого

volný: Má volné ruce.У него́ ру́ки развя́заны.

vztáhnout: přen. vztáhnout ruku na coпосягну́ть на что

z, ze: žít z ruky do ústперебива́ться с хле́ба на квас

založený: přen. sedět se založenýma rukamaсиде́ть сложа́ ру́ки

žádat: žádat o rukuпроси́ть руки́

бок: под бо́комpo ruce

лома́ть: лома́ть ру́киlomit rukama

мужско́й: мужско́е рукопожа́тиеmužný stisk ruky

опусти́ть: опусти́ть ру́киsložit ruce (do klína)

оторва́ть: с рука́ми оторву́тbudou brát všemi deseti, utrhnou ruce

по́мощь: протяну́ть ру́ку по́мощиpodat pomocnou ruku

предложе́ние: сде́лать предложе́ние комуpožádat o ruku koho

рука́: под руко́йpři ruce, po ruce

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

рука́: Ру́ки вверх!Ruce vzhůru!

рука́: из рук в ру́киz ruky do ruky

рука́: Ру́ки прочь!Ruce pryč!

рука́: наложи́ть ру́ки на когоvztáhnout ruku na koho