Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) рабо́тать, занима́ться(snaživě ap.) труди́тьсяpracovat ve dne v nociтруди́ться днём и но́чьюnepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва/рывко́вpracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́йpracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду
  2. (vykonávat zaměstnání) рабо́тать кем гдеpracovat přes časрабо́тать сверхуро́чноPracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.pracovat úkolověрабо́тать сде́льно
  3. (být činný) рабо́тать, служи́ть кем
  4. (používat při práci) рабо́тать чем с чем(s ohněm, zbraní ap.) обраща́ться с чем, по́льзоваться чемpracovat s počítačemпо́льзоваться компью́тером, рабо́тать с компью́тером
  5. (fungovat) рабо́тать(na určitém principu) де́йствовать, функциони́роватьSrdce přestává pracovat.Се́рдце отка́зывается рабо́тать.

Vyskytuje se v

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

naplno: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat naplno

dálka: рабо́тать удалённоpracovat na dálku z domu ap.

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

dohoda: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

dvojice: рабо́тать в па́реpracovat ve dvojici

elán: рабо́тать с энтузиа́змомpracovat s elánem

hlava: рабо́тать голово́йpracovat hlavou

hůř: Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).Pracuje čím dál hůř.

chtít se: Мне неохо́та рабо́тать.Nechce se mi pracovat.

intenzivně: уси́ленно рабо́татьintenzivně pracovat

ministerstvo: рабо́тать в министе́рствеpracovat na ministerstvu

nasazení: рабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чейpracovat/hrát s plným nasazením

necelý: Отрабо́тал ме́нее го́да.Pracoval necelý rok.

plán: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

pole: рабо́тать на по́леpracovat na poli

ranní: рабо́тать на у́треннюю сме́нуpracovat na ranní

směna: рабо́тать посме́нноpracovat na směny

stavba: рабо́тать на стро́йкеpracovat na stavbě

tvrdě: тяжело́ рабо́татьtvrdě pracovat

vinice: рабо́тать в виногра́дникеpracovat na vinici

výkon: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat na plný výkon

začít: приступи́ть к рабо́те, взя́ться за рабо́туzačít pracovat

zaujetí: рабо́тать с огонько́мpracovat se zaujetím

zedník: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

železnice: служи́ть на желе́зной доро́геpracovat na železnici

obrátka: рабо́тать вовсю́pracovat na plné obrátky

plyn: рабо́тать на по́лном газу́pracovat na plný plyn

síla: рабо́тать изо всех силpracovat ze všech sil

sto: рабо́тать изо всех силpracovat na sto procent

stroj: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

tři: рабо́тает за трои́хpracuje za tři

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

рука́: рабо́тать не поклада́я рукusilovně pracovat

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu

не́кого: не́кому рабо́татьnemá kdo pracovat

отрабо́тать: Отрабо́тал ме́нее года.Pracoval necelý rok.

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

рабо́тать: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

склад: рабо́тать на скла́деpracovat ve skladu

телеви́дение: рабо́тать на телеви́денииpracovat v televizi

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

pracovat: рабо́тать до упа́дуpracovat do úmoru