Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) причиня́ть, вызыва́ть(následky ap.) приноси́ть что комуpůsobit závraťкружи́ть го́ловуpůsobit zvětrání hornin ap.выве́триватьpůsobit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́потpůsobit bolestвызыва́ть боль, щеми́ть, разбива́ть
  2. (jevit se) производи́ть впечатле́ние, каза́ться кому/чему кем/чемpůsobit nepříjemným dojmemпроизводи́ть неприя́тное впечатле́ние
  3. (mít účinek) (воз)де́йствовать на кого/что(reakci ap.) влечь (за собо́й) чтоúčinně působitэффекти́вно де́йствоватьpůsobit na lidiока́зывать возде́йствие на наро́д
  4. (pracovat) рабо́тать, служи́ть кем/чем
  5. (o firmě ap.) рабо́тать, де́йствовать
  6. (ovlivňovat) влия́ть на кого/что, взаимоде́йствовать

Vyskytuje se v

navzájem: navzájem působitвзаимоде́йствовать

dojem: působit dojmemпроизводи́ть впечатле́ние

vzájemně: vzájemně působitвзаимоде́йствовать

кружи́ть: кружи́ть го́ловуpůsobit závrať

тошнота́: вызыва́ть тошноту́působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komu

благоприя́тно: благоприя́тно влия́ть на кого/чтоblahodárně působit na koho/co

де́йствовать: Лека́рство де́йствует хорошо́.Lék dobře působí.