Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) рабо́тать, занима́ться(snaživě ap.) труди́тьсяpracovat ve dne v nociтруди́ться днём и но́чьюnepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва/рывко́вpracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́йpracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду
  2. (vykonávat zaměstnání) рабо́тать кем гдеpracovat přes čas/domaрабо́тать сверхуро́чно/на дому́Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.pracovat úkolověрабо́тать сде́льно
  3. (být činný) рабо́тать, служи́ть кем
  4. (používat při práci) рабо́тать чем с чем(s ohněm, zbraní ap.) обраща́ться с чем, по́льзоваться чемpracovat s počítačemпо́льзоваться компью́тером, рабо́тать с компью́тером
  5. (fungovat) рабо́тать(na určitém principu) де́йствовать, функциони́роватьSrdce přestává pracovat.Се́рдце отка́зывается рабо́тать.

Vyskytuje se v

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

naplno: pracovat naplnoрабо́тать с по́лной отда́чей

denně: Pracuje osm hodin denně.Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.

dohoda: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

dvojice: pracovat ve dvojiciрабо́тать в па́ре

elán: pracovat s elánemрабо́тать с энтузиа́змом

hlava: pracovat hlavouрабо́тать голово́й

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

chtít se: Nechce se mi pracovat.Мне неохо́та рабо́тать.

intenzivně: intenzivně pracovatуси́ленно рабо́тать

ministerstvo: pracovat na ministerstvuрабо́тать в министе́рстве

nasazení: pracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чей

plán: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

směna: pracovat na směnyрабо́тать посме́нно

stavba: pracovat na stavběрабо́тать на стро́йке

tvrdě: tvrdě pracovatтяжело́ рабо́тать

vinice: pracovat na viniciрабо́тать в виногра́днике

výkon: pracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей

začít: začít pracovatприступи́ть к рабо́те, взя́ться за рабо́ту

zaujetí: pracovat se zaujetímрабо́тать с огонько́м

zedník: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

železnice: pracovat na železniciслужи́ть на желе́зной доро́ге

obrátka: pracovat na plné obrátkyрабо́тать вовсю́

plyn: pracovat na plný plynрабо́тать на по́лном га́зу

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вки

stroj: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

контра́кт: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

рука́: usilovně pracovatрабо́тать не поклада́я рук

автома́т: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

выходны́е: pracovat 7 dní v týdnuрабо́тать без выходны́х

где: Kde pracujete?Где вы рабо́таете?

изно́с: (pracovat) do roztrhání těla (рабо́тать) на изно́с

кома́нда: pracovat podle pokynuрабо́тать по кома́нде

отры́в: nepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва

по: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

под: pracovat pod zemíрабо́тать под землёй

приня́ться: pustit se do práce, začít pracovatприня́ться за рабо́ту

рабо́тать: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

склад: pracovat ve skladuрабо́тать на скла́де

телеви́дение: pracovat v televiziрабо́тать на телеви́дении

увлече́ние: mluvit/pracovat s elánemговори́ть/рабо́тать с увлече́нием

вре́мя: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

то́чность: Pracuje přesně jako hodinky.Рабо́тает с то́чностью часово́го механи́зма.

pracovat: pracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду