Hlavní obsah

začátek

Vyskytuje se v

pro: для нача́ла хва́титpro začátek stačí

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

propást: пропусти́ть нача́ло фи́льмаpropást začátek filmu

týden: в нача́ле неде́лиna začátku týdne

zmeškat: пропусти́ть нача́ло сезо́наzmeškat začátek sezóny

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

то́лько: Э́то то́лько нача́ло.To je teprve začátek.

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy