Hlavní obsah

začátek

Vyskytuje se v

pro: для нача́ла хва́титpro začátek stačí

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

propást: пропусти́ть нача́ло фи́льмаpropást začátek filmu

týden: в нача́ле неде́лиna začátku týdne

zmeškat: пропусти́ть нача́ло сезо́наzmeškat začátek sezóny

двухты́сячный: в нача́ле двухты́сячных годо́вpo roce 2000, na začátku 21. století

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

нача́ло: в нача́леna začátku

то́лько: Э́то то́лько нача́ло.To je teprve začátek.

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy