Hlavní obsah

ком

Podstatné jméno, rod mužský-а; ко́мья, -ьев

Vyskytuje se v

замо́лвить: přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za kohoзамо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)

ка́мень: Kdo bez viny ať hodí kamenem.Кто пе́рвый бро́сит ка́мень?

неве́сть: bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/pročневе́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́

сме́лый: odvážnému štěstí přejeкто смел, тот и съел

ком: knedlík v krkuком в го́рле

кто: Kdo je (to)?Кто там?

бог: bůhvíkdoбог зна́ет кто

вид: Koho konkrétně máš na mysli?Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?

воздержа́ться: Kdo se zdržel (hlasování)?Кто воздержа́лся?

никто́: s nikýmни с кем

узна́ть: Mohu se zeptat, co vy jste zač?Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?

блин: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

друг: Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.

коле́но: dostat koho na kolena, pokořit kohoпоста́вить на коле́ни кого́

расска́зывать: To si vykládej někomu jinému!Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!

смея́ться: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Смеётся тот, кто смеётся после́дний.

утону́ть: Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.Кому́ быть пове́шенному, тот не уто́нет.

kdo: kdo s kohoкто сильне́е, кто кого́

knedlík: knedlík v krkuком в го́рле

kóma: diabetické kómaдиабети́ческая ко́ма

fandit: Komu fandíš?За кого́ боле́ешь?

moct: Kdo za to může?Кто винова́т?

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Я не зна́ю к кому́ мне обрати́ться.

on, ona, ono: Co on je zač?Кто он тако́й?

pípnout: Nikdo ani nepípne.Никто́ не пи́кнет!, Пусть кто то́лько пи́кнет!

plést: Asi si mě s někým pletete.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

pro: Kdo je pro?Кто за?

prosit: Kdo ti to, prosím tě, řekl?Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?

splést si: S někým jste si mě spletl.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

stát se: Nikomu se nic nestalo.Ни с кем ничего́ не случи́лось.

škrábat: Někdo škrábe na dveře.Кто́-то цара́пается в дверь.

umýt: Kdo umyje nádobí?Кто помо́ет посу́ду?

vinný: Kdo je vinen?Кто винова́т?

volat: Kdo volá?Кто звони́т?

zajímat: Koho to zajímá?Кого́ э́то интересу́ет?

zaměstnání: Jaké máte zaměstnání?Кто вы по профе́ссии?

zeptat se: Zeptej se (někoho) na cestu.Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).

želízko: dostat želízkaнаде́ть на кого́ нару́чники

čest: S kým mám tu čest?С кем име́ю честь?

dočkat se: Kdo si počká, ten se dočká.Кто ждёт, тот дождётся.

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

jiný: nikdo jiný, než...не кто ино́й, как...

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

počkat: Kdo si počká, ten se dočká.Кто ждёт, тот дождётся., К тому́, кто ждёт, всё придёт.

povídat: To povídej někomu jinému!Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

pýcha: Pýcha předchází pád.Кто высо́ко лета́ет, тот ни́зко па́дает.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

riskovat: Kdo neriskuje, nevyhraje.Кто не риску́ет - тот не вы́игрывает.

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дний.

ten, ta, to: Kdo lže, ten krade.Кто лжёт, тот и крадёт.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Спаса́йся, кто мо́жет!

весть: bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjakýне бог весть кто/что/како́й