Hlavní obsah

вид

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о ви́де/в виду́/на виду́

 1. в ви́де кого/чего ve formě, v podobě koho/čeho, jako kdo/coв ви́де помо́щникаjako pomocník
 2. вид на жи́тельство povolení k trvalému pobytu
 3. де́лать вид tvářit se, přetvařovat se
 4. име́ть в виду́ mít na mysli, mínitКого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?
 5. име́ть в виду́ mít na zřeteli co, pamatovat na co
 6. име́ть в виду́ předpokládat, mít v úmyslu, počítat s čím
 7. име́ть ви́ды на кого/что počítat s kým/čím
 8. не показа́ть ви́ду nedat na sobě znát, neukázat co
 9. под ви́дом того́ что pod záminkou že
 10. упусти́ть из ви́ду что pustit ze zřetele co, pozapomenout na co

Podstatné jméno, rod mužský

 1. druh v systematiceви́ды расте́нийrostlinné druhyви́ды живо́тныхživočišné druhy
 2. druh, typвид спо́ртаdruh sportu
 3. ling.vid

Vyskytuje se v

вне́шний: вне́шний видvzhled, zevnějšek, vnější podoba věci ap.

несоверше́нный: несоверше́нный видnedokonavý vid

соверше́нный: соверше́нный видdokonavý vid slovesa ap.

теря́ть: теря́ть из ви́ду кого/чтоztrácet z dohledu koho/co, ztrácet kontakt s kým

техни́ческий: техни́ческие ви́ды спо́ртаtechnické sportovní disciplíny

вид: ви́ды расте́нийrostlinné druhy

глаго́л: глаго́л соверше́нного ви́даsloveso dokonavé

знато́к: с ви́дом знатока́pohledem znalce

све́рху: вид све́рхуpohled shora

холо́дный: в холо́дном ви́деnastudeno

де́лать: де́лать видtvářit se

заяви́ть: заяви́ть вид на жи́тельствоschválit povolení k pobytu

сде́лать: сде́лать видzatvářit se

экстрема́льный: экстрема́льные ви́ды спо́ртаextrémní sporty

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří

dokonavý: соверше́нный видdokonavý vid

forma: в сокращённом ви́деve zkrácené formě

mysl: име́ть в виду́ кого/чтоmít na mysli koho/co

nedokonavý: несоверше́нный видnedokonavý vid

obojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí

perspektiva: вид с пти́чьего полётаpohled z ptačí perspektivy

pod, pode: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí (způsobou)

podobojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat podobojí

podroušený: вы́пивши, в полупья́ном ви́деv podroušeném stavu

pohled: вид све́рху/сбо́ку/снизу́pohled shora/z boku/zespodu

ptačí: вид с пти́чьего полётаpohled z ptačí perspektivy

sloveso: глаго́л соверше́нного/несоверше́нного ви́даdokonavé/nedokonavé sloveso

trvalý: вид на жи́тельство, ВНЖpovolení k trvalému pobytu

vést: име́ть в виду́, учи́тывать чтоvést co v patrnosti

vid: соверше́нный/несоверше́нный видdokonavý/nedokonavý vid

z, ze: вид с пти́чьего полётаpohled z ptačí perspektivy

zimní: зи́мние ви́ды спо́ртаsport. zimní sporty

zpětný: зе́ркало за́днего ви́даzpětné zrcátko

zrcátko: зе́ркало за́днего ви́даmotor. zpětné zrcátko

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

žabí: вид сни́зуžabí perspektiva

živočišný: ви́ды живо́тныхzool. živočišný druh

dát: Он не по́дал ви́ду.Nedal na sobě nic znát.

dávat: Он не пока́зывает ви́ду.Nedává na sobě nic znát.

dohled: исче́знуть из ви́дуzmizet z dohledu

druh: вид спо́ртаdruh sportu

extrémní: экстрема́льные ви́ды спо́ртаextrémní sporty

kyselý: ки́слый видkyselý výraz

podoba: в электро́нном ви́де, в электро́нной фо́рмеv elektronické podobě

povolení: вид на жи́тельство, ВНЖpovolení k trvalému pobytu

předstírat: Он де́лает вид, что не слу́шает.Předstírá, že neposlouchá.

upravený: опря́тный видupravený zevnějšek

vodní: во́дные ви́ды спо́ртаvodní sporty

výhled: ко́мната с ви́дом на мо́реpokoj s výhledem na moře

vyhlídka: ви́ды на бу́дущееvyhlídky do budoucnosti

vypadat: Он вы́глядит здо́рово., У него́ здоро́вый вид.Vypadá zdravě.

na: име́ть в виду́mít na paměti