Hlavní obsah

upravený

Vyskytuje se v

geneticky: geneticky upravené potravinyгенети́чески модифици́рованные проду́кты

dodatečně: dodatečně upravit negativ ap.(от)ретуши́ровать

upravit: redakčně upravitотредакти́ровать

upravený: upravený zevnějšekопря́тный вид