Hlavní obsah

жи́тельство

Podstatné jméno, rod střední

  • pobytпостоя́нное жи́тельствоtrvalé bydlištěа́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

Vyskytuje se v

жи́тельство: постоя́нное жи́тельствоtrvalé bydliště

постоя́нный: постоя́нное жи́тельствоtrvalé bydliště

заяви́ть: заяви́ть вид на жи́тельствоschválit povolení k pobytu

bydliště: постоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельстваtrvalé/přechodné bydliště

pobyt: разреше́ние на (постоя́нное) жи́тельствоpovolení k (trvalému) pobytu

trvalý: постоя́нное ме́сто жи́тельства, ПМЖ, постоя́нное местожи́тельствоtrvalé bydliště

žádost: заявле́ние о разреше́нии на жи́тельствоžádost o povolení k pobytu

adresa: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

povolení: вид на жи́тельство, ВНЖpovolení k trvalému pobytu

вид: вид на жи́тельствоpovolení k trvalému pobytu