Hlavní obsah

povolení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (úřední a jiný souhlas) разреше́ние на что, позволе́ниеžádat o povoleníпроси́ть разреше́нияpovolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние
  2. (listina) разреше́ние на чтоUkažte mi povolení.Покажи́те мне разреше́ние.povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖpracovní povoleníразреше́ние на рабо́туstavební povoleníразреше́ние на постро́йку
  3. (snížení intenzity) ослабле́ние(napětí ap.) разря́дка

Vyskytuje se v

povolit: povolit (se)šroub, struna ap. разжа́ться, o šroubu ap. развинти́ться, o závitu ap. разверну́ться

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

imisní: povolený imisní limitлими́т допусти́мых вы́бросов

nerv: Povolily mu nervy.У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.

pobyt: povolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельство

pracovní: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

prohlídka: povolení k prohlídceо́рдер на о́быск

trvalý: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

vývozní: vývozní povoleníразреше́ние на вы́воз

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

dovozní: dovozní povoleníразреше́ние на ввоз

povolit: povolit brzduотпусти́ть то́рмоз

stavba: povolení ke stavběразреше́ние на строи́тельство

výjezdní: výjezdní povoleníразреше́ние на вы́езд

povolit: povolit otěže dát větší volnostвы́пустить во́жжи, отпусти́ть узду́

povolit: povolit v učeníстать ху́же учи́ться

povolit: přen. Promiňte, povolily mi nervy.Прости́те, у меня́ не́рвы сда́ли.

вы́езд: разреше́ние на вы́ездvýjezdní povolení

жи́тельство: вид на жи́тельствоpovolení k trvalému pobytu

о́быск: о́рдер на о́быскpovolení k prohlídce

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení

разреше́ние: разреше́ние на прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k pobytu

разреше́ние: разреше́ние на поса́дкуpovolení k přistání

ввоз: разреше́ние на ввозdovozní povolení

вы́воз: разреше́ние на вы́возvývozní povolení

допуска́ться: Допуска́ется отсро́чка платежа́.Je povolen odklad platby.

заяви́ть: заяви́ть вид на жи́тельствоschválit povolení k pobytu

отверну́ть: отверну́ть га́йкуpovolit matičku

разверте́ть: разверте́ть винтpovolit závit

разреше́ние: попроси́ть разреше́нияzažádat o povolení