Hlavní obsah

žádost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přání) жела́ние, про́сьбаvznést žádost ke komuобрати́ть про́сьбу к комуObrátil se na mne s žádostí.Он обрати́лся ко мне с про́сьбой.rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию
  2. (oficiální požadavek) заявле́ние, хода́тайствоžádost o zaměstnáníзаявле́ние о приёме на рабо́туpodat žádost o rozvodпода́ть (заявле́ние) на разво́дpodat žádost písemněизложи́ть заявле́ние в пи́сьменной фо́рмеOdpovídáme na vaši žádost ze dne ...В отве́т на Ва́ше заявле́ние от ...žádost o vízumви́зовая анке́та, заявле́ние на получе́ние ви́зыžádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство
  3. (milostná touha) жела́ние, страсть, влече́ние

Vyskytuje se v

milost: про́сьба о поми́лованииžádost o milost

odmítnout: отклони́ть заявле́ниеodmítnout žádost

propustit: уво́лить по со́бственному жела́ниюpropustit na vlastní žádost

úvěr: зая́вка на получе́ние креди́таžádost o úvěr

vyhovět: удовлетвори́ть заявле́ниеvyhovět žádosti

vyřízení: удовлетворе́ние про́сьбыkladné vyřízení žádosti

zamítnout: отклони́ть про́сьбуzamítnout žádost

анке́та: ви́зовая анке́таžádost o udělení víza/o vízum

заявле́ние: заявле́ние на разво́дžádost o rozvod

отвести́: отвести́ заявле́ниеodmítnout žádost

žádost: ви́зовая анке́та, заявле́ние на получе́ние ви́зыžádost o vízum