Hlavní obsah

úvěr

Podstatné jméno, rod mužský

  • ekon. креди́тposkytnout úvěrпредоста́вить креди́тvzít si peníze na úvěrвзять де́ньги взаймы́žádost o úvěrзая́вка на получе́ние креди́таhypoteční/překlenovací úvěrве́щный/промежу́точный креди́тkrátkodobý/dlouhodobý úvěrкраткосро́чный/долгосро́чный креди́т

Vyskytuje se v

hypoteční: ипоте́чный креди́тhypoteční úvěr

nákup: поку́пка в креди́тnákup na úvěr

překlenovací: промежу́точный креди́тfin. překlenovací úvěr

čerpat: по́льзоваться креди́томekon. čerpat úvěr

eskontní: ве́ксельный креди́тeskontní úvěr

krátkodobý: краткосро́чный заёмkrátkodobý úvěr

nesplacený: неупла́ченный креди́тnesplacený úvěr

poskytnout: предоста́вить креди́т/ски́дкуposkytnout úvěr/slevu

přečerpat: превы́сить креди́тpřečerpat úvěr

splatit: погаси́ть долг/креди́тsplatit dluh/úvěr

креди́т: в креди́тna úvěr

необеспе́ченный: необеспе́ченный креди́тúvěr bez ručitele

промежу́точный: промежу́точный креди́тpřeklenovací úvěr

ве́щный: ве́щный креди́тhypoteční úvěr

приобрести́: приобрести́ в креди́тkoupit na úvěr

úvěr: ве́щный/промежу́точный креди́тhypoteční/překlenovací úvěr