Hlavní obsah

poskytnout

Vyskytuje se v

interview: дать интервью́ комуposkytnout komu interview

pomoc: оказа́ть пе́рвую по́мощьmed. poskytnout první pomoc

záruka: дать/предоста́вить гара́нтии на чтоposkytnout záruky na co

azyl: предоста́вить полити́ческое убе́жище комуposkytnout komu politický azyl

informace: предста́вить информа́циюposkytnout informaci

materiální: оказа́ть материа́льную по́мощьposkytnout materiální pomoc

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

půjčka: дать взаймы́, вы́дать ссу́дуposkytnout půjčku

rozhovor: дать кому интервью́poskytnout komu rozhovor

úvěr: предоста́вить креди́тposkytnout úvěr

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc

poskytnout: предоста́вить креди́т/ски́дкуposkytnout úvěr/slevu