Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (podpora) по́мощь кого/чего кому/чему, подде́ржка кого/чего, соде́йствие кого/чегоhmotná/morální pomocматериа́льная/мора́льная по́мощьprosba o pomocпро́сьба о по́мощиvolat o pomocкрича́ть о по́мощиs pomocí koho/čehoс по́мощью, при по́мощи кого/чегоmed. poskytnout první pomocоказа́ть пе́рвую по́мощьprávní pomocюриди́ческая по́мощь, правово́е соде́йствие
  2. (finanční příspěvek) де́нежная по́мощь, посо́бие, субси́дия

Vyskytuje se v

humanitární: гуманита́рная по́мощьhumanitární pomoc

nabídnout: предложи́ть по́мощь, подста́вить плечо́nabídnout pomoc

pomoct si: Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.

rychlý: ско́рая (медици́нская по́мощь)rychlá lékařská pomoc

vůz: маши́на ско́рой по́мощиvůz rychlé lékařské pomoci

zdravotnický: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá zdravotnická pomoc

konvoj: конво́й с гуманита́рной по́мощьюkonvoj s humanitární pomocí

křik: крик о по́мощиkřik o pomoc

materiální: оказа́ть материа́льную по́мощьposkytnout materiální pomoc

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

nechat: оста́вить кого без по́мощиnechat koho bez pomoci

neposkytnout: не оказа́ть пе́рвую по́мощьneposkytnout první pomoc

plout: плыть на вёслахplout pomocí vesel

počítat: рассчи́тывать на по́мощьpočítat s pomocí

poděkovat: отказа́ться от по́мощиpoděkovat se za pomoc

pomoct: подсади́ть когоpomoci vylézt komu

poskytnutí: оказа́ние пе́рвой по́мощиposkytnutí první pomoci

poskytovat: ока́зывать по́мощьposkytovat pomoc

potřebovat: Мне нужна́ ва́ша по́мощь.Potřebuji vaši pomoc.

přijít: По́мощь прибы́ла во́время.Pomoc přišla včas.

přivolat: призва́ть на по́мощьpřivolat pomoc

sousedský: сосе́дская по́мощьsousedská pomoc

volání: зов (о) по́мощи, призы́в на по́мощьvolání o pomoc

volat: звать на по́мощьvolat o pomoc

zavolat: вы́звать на по́мощьzavolat o pomoc

žádat: проси́ть о по́мощиžádat o pomoc

jaký: Что же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!Jaká pomoc! nedá se nic dělat

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

плечо́: подста́вить плечо́nabídnout pomoc

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

в: в по́мощьna pomoc

вы́ручить: вы́ручить из беды́ когоpomoci z neštěstí komu

звать: звать на по́мощьvolat o pomoc

оказа́ть: оказа́ть по́мощьposkytnout pomoc

отказа́ть: отказа́ть в по́мощиodmítnout pomoc

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)

pomoc: с по́мощью, при по́мощи кого/чегоs pomocí koho/čeho