Hlavní obsah

podpora

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pomoc) по́мощь кому/чему, подде́ржка, соде́йствие кого/чегоtechnická podpora koho/čehoтехподде́ржка, техни́ческое соде́йствие кому/чемуna podporu čehoдля подде́ржки чегоvýp. uživatelská podporaподде́ржка по́льзователей
  2. (finanční příspěvek) посо́бие по чему, (де́нежная) по́мощь, обеспе́чениеpodpora v mateřstvíпосо́бие по матери́нствуpodpora v nemociпосо́бие по боле́зниsociální podporaсоциа́льное посо́бие, социа́льная по́мощьpodpora v nezaměstnanostiпосо́бие по безрабо́тице

Vyskytuje se v

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiпосо́бие по безрабо́тице

státní: státní podporaгоссубси́дия, госуда́рственная субси́дия

mít: mít čí podporuиме́ть чью подде́ржку

pobírat: pobírat podporu v nezaměstnanostiполуча́ть посо́бие по безрабо́тице

technický: technická podporaтехподде́ржка, техни́ческое соде́йствие

безрабо́тица: podpora v nezaměstnanostiпосо́бие по безрабо́тице

подде́ржка: technická podporaтехни́ческая подде́ржка

посо́бие: podpora v nezaměstnanostiпосо́бие по безрабо́тице

podpora: technická podpora koho/čehoтехподде́ржка, техни́ческое соде́йствие кому/чему