Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) име́ть что, владе́ть, облада́ть чемmít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги
 2. (disponovat) име́ть, держа́тьmít u sebe zbraňдержа́ть ору́жие
 3. (za určitým účelem) держа́ть
 4. (nosit, držet ap.) име́ть, носи́ть, надева́ть во чтоmít na hlavě čepiciноси́ть ша́пку на голове́Mám nohu v sádře.У меня́ нога́ в ги́псе.Nemám nic k proclení.Мне не́чего заяви́ть в деклара́цию.
 5. (dostávat) получа́ть, име́ть, зараба́тыватьmít dobrý platхорошо́ зараба́тывать
 6. (pocit, vlastnost, stav ap.) име́тьmít horečkuвысо́кая температу́ра у когоmít pravduбыть правMáš pravdu.Ты прав.mít naspěchторопи́ться, спеши́тьMám práci.У меня́ дела́., Я за́нятый.mít rád koho/coлюби́ть кого/чтоmít strach z čehoбоя́ться чего, испы́тывать страх перед чемmít obavy (ohledně) čehoопаса́ться (насчёт) чегоMám žízeň.Мне хо́чется пить.
 7. (s určením místa)To máš jedno.Э́то всё равно́.
 8. (obsahovat něco) име́ть, заключа́тьByt má pět pokojů.В кварти́ре пять ко́мнат.
 9. (pokládat) счита́ть, принима́ть
 10. (uchovávat, skladovat) име́ть, храни́ть
 11. ob.(stýkat se) име́ть, встреча́тьсяCo spolu máte?Что у тебя́ с ним?
 12. (co jíst ap.) име́тьmít co pítиме́ть что вы́питьMá dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.
 13. (vymezení obsahu) име́ть, состоя́ть
 14. (účast na činnosti)mít svatbuсыгра́ть сва́дьбу, у кого сва́дьба
 15. (sympatie ap.) име́тьmít čí podporuиме́ть чью подде́ржку
 16. (vyj. nezbytnost) до́лженCo mám teď dělat?Что мне тепе́рь де́лать?Měl byste počkat.Вам сле́довало бы подожда́ть.Máš chodit včas.Ты до́лжен ходи́ть во́время.
 17. (vyj. pravděpodobnost) до́лжен
 18. (vyj. podmíněnost) бы
 19. (vyj. cizí mínění) бы, до́лжен
 20. Mám uvařeno.У меня́ обе́д гото́в.Máš to už přečtené?Ты уже́ э́то прочита́л?mít spadeno na kohoбыть предубеждённый против кого

Vyskytuje se v

autorita: по́льзоваться авторите́томmít autoritu

bytostný: быть кро́вно заинтересо́ванным в чёмmít bytostný zájem na čem

cit: у него́ ра́звито чу́вство чегоmá cit pro co

dát: де́бет - кре́дитúč. má dáti - dal

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu

filip: У него́ котело́к ва́рит.Ten má filipa.

fůra: име́ть мно́го делmít fůru práce

hrůza: ужа́сно боя́ться чегоmít z čeho hrůzu

averze: име́ть отвраще́ние к кому/чемуmít averzi ke komu/čemu

bát se: Нам не́чего боя́ться.Nemáme se čeho bát.

bolest: испы́тывать больmít bolesti

buňka: У него́ комме́рческая жи́лка.přen. Má buňky na obchodování.

cena: Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.Nemá to cenu.

cesta: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

čas: У меня́ не хвата́ет вре́мени.Mám málo času.

číslo: Како́й у тебя́ разме́р о́буви?Jaké máš číslo bot?

daleko: Она́ чуть не запла́кала.Neměla daleko k slzám.

dělat: Что мне сейча́с де́лать?Co mám teď dělat?

děravý: У него́ дыря́вая па́мять.Má děravou paměť.

dilema: Стою́ на распу́тье.Mám velké dilema.

dioptrie: Ско́лько у вас дио́птрий?Kolik máte dioptrií?

dispozice: име́ть что в распоряже́нииmít co k dispozici

dítě: У них дво́е дете́й.Mají dvě děti.

dobře: Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Mějte se dobře!

dojem: У меня́ тако́е впечатле́ние, что...Mám dojem, že...

dost: Запа́рило!, С меня́ хва́тит!, Мне (э́то) уже́ надое́ло!Už toho mám dost!

dostatek: У него́ всего́ вдо́воль.Má všeho dostatek.

dotaz: С вопро́сами обраща́йтесь к...Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na...

drobné: У вас нет ме́лочи?Nemáte drobné?

efekt: дава́ть эффе́ктmít efekt

evidence: вести́ учёт чего, учи́тывать чтоmít co v evidenci

extra: Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.Musí mít vždycky něco extra.

fajn: Как дела́? Хорошо́!Jak se máš? Fajn!

figura: У него́ стро́йная фигу́ра.Má figuru.

fofr: Я стра́шно спешу́.Mám fofry.

fuk: Э́то всё равно́.To máš fuk.

hezky: Всего́ до́брого.Měj se hezky.

hlad: (Я) хочу́ есть.Mám hlad.

hlídka: нести́ карау́л, сторожи́тьmít/držet hlídku

hloupý: счита́ть кого дурако́мmít koho za hloupého

horečka: Его́ лихора́дит.Má horečky.

hotovost: име́ть в нали́чностиmít na hotovosti

hrdlo: В го́рле у него́ пересо́хло.Má sucho v hrdle.

hrozný: Я стра́шно голо́ден.Mám hrozný hlad.

humor: Не лишён чу́вства ю́мора.Má smysl pro humor.

chlubit se: Нашёл чем хва́статься!To se máš čím chlubit!

chuť: Мне не хо́чется с ним говори́ть.Nemám chuť s ním mluvit.

chvíle: Ему́ ску́чно., Он скуча́ет.Má dlouhou chvíli.

intimní: Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.Mají intimní poměr.

jak: Как пожива́ешь?, Как (твои́) дела́?Jak se máš?

jakýkoli: Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

kluk: У тебя́ есть па́рень?Máš kluka?

konflikt: вступи́ть в спор с кемmít konflikt s kým

kopa: У тебя́ мо́ре вре́мени.hovor. Máš kopu času.

kout: У него́ уже́ залы́сины.Má už kouty.

krátký: У вас коро́ткая па́мять.Máte krátkou paměť.

lehnout (si): Ты прилёг бы.Měl by sis lehnout.

ani: Ни к селу́ ни к го́роду.To nemá hlavu ani patu není to k věci.

: У меня́ дел по го́рло.Mám práce až nad hlavu.

budoucnost: больши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее когоmá (před sebou) velkou budoucnost kdo

cvik: име́ть на́вык чегоmít cvik v čem

čepice: быть с мозга́миmít pod čepicí

čerstvý: У меня́ э́то в све́жей па́мяти.Mám to v čerstvé paměti.

čest: С кем име́ю честь?S kým mám tu čest?

dlaň: душа́ нараспа́шку у когоmít srdce na dlani

dlouhý: До него́ не сра́зу дохо́дит.Má dlouhé vedení.

habaděj: Вре́мени у нас хоть отбавля́й.Času máme habaděj.

hlava: Э́то по́лная неразбери́ха.Nemá to hlavu ani patu.

hrdost: У него́ есть своя́ го́рдость.Má svou hrdost.

hrst: держа́ть в кулаке́mít koho v hrsti

jasný: име́ть све́тлую го́ловуmít jasnou hlavu

jazyk: Он ды́шит на ла́дан.Má smrt na jazyku.

jen: У меня́ то́лько две руки́.Mám jen jedny ruce.

kapsa: пусто́й карма́н у когоmá hluboko do kapsy

kdy: У меня́ есть вре́мя.Mám kdy. mám čas

klapka: име́ть шо́ры на глаза́хmít klapky na očích

klika: Ему́ везёт.Má kliku.

koruna: У меня́ нет ни копе́йки.Nemám ani korunu.

krk: Мне надое́ло., У меня́ э́то в зу́бах навя́зло.Mám toho po krk.

křížek: Разменя́л шесто́й деся́ток.Má pět křížků na krku.

lež: У лжи коро́ткие но́ги.Lež má krátké nohy.

loket: рабо́тать локтя́миmít ostré lokty

makovice: У него́ башка́ пуста́я.Má prázdnou makovici.

malíček: знать что как свои́ пять па́льцевmít co v malíčku

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

ввиду́: име́ть ввиду́mít na mysli

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

карма́н: пусто́й карма́н у когоmá jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nic

кре́дит: де́бет и кре́дитmá dáti, dal

наскво́зь: ви́деть наскво́зь когоmít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludku

нерв: у кого с не́рвами не в поря́дкеkdo nemá nervy v pořádku

нести́: нести́ отве́тственностьnést odpovědnost, mít odpovědnost, odpovídat za co

отча́янный: Он челове́к отча́янный.Má pro strach uděláno.

пить: Мне хо́чется пить.Mám žízeň.

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

простра́нство: смотре́ть в простра́нствоmít nepřítomný pohled, expr. koukat do blba

рука́: ру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělat

тяжёлый: У него́ тяжёлая голова́.Má těžkou hlavu.bolavá

у́лица: оказа́ться на у́лицеoctnout se na ulici, nemít kde bydlet

ава́рия: потерпе́ть/попа́сть в ава́риюmít nehodu, havarovat

банк: держа́ть банкmít bank

боле́ть: боле́ть гри́ппомmít chřipku

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

вот: Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

выступа́ть: Он ве́чно выступа́ет.Má pořád námitky.

выходно́й: У меня́ сего́дня выходно́й.Dnes mám volno.

геморро́й: страда́ть геморро́емmít hemoroidy

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

го́рло: Он сыт по го́рло обеща́ниями.Má už dost slibů.

горя́чий: обе́дать без горя́чегоnemít teplý oběd

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

держа́ть: держа́ть речьmluvit, mít projev

дие́та: Больно́й на дие́те.Pacient má dietu.

диле́мма: стоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммойmít velké dilema

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

доро́га: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

друг: Люби́те друг дру́га.Mějte se rádi.

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

есть: Мне хо́чется есть.Mám hlad.

замо́к: храни́ть под замко́мmít pod zámkem

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.

звоно́к: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu., To nemá význam.

золото́й: У него́ золоты́е ру́ки.Má zlaté ruce.

извлека́ть: извлека́ть по́льзу/вы́годуmít užitek/prospěch, profitovat

име́ть: име́ть значе́ниеmít význam, znamenat

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

как: Как (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

ку́хня: Мне нра́вится францу́зская ку́хня.Mám rád francouzskou kuchyni.

лихора́дить: Меня́ лихора́дит.Mám zimnici.

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

ни́зкий: быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

но́рма: Как дела́? Но́рма.Jak se máš? Normálka.

оде́ть: Мне не́чего оде́ть.Nemám co na sebe.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

опозда́ние: По́езд при́был с опозда́нием.Vlak měl zpoždění.

lub: zamýšlet замышля́ть, заду́мыватьmít za lubem