Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) цена́, сто́имостьsnížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́нуdohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́ceny naftyце́ны на́ нефтьvelkoobchodní/maloobchodní cenaопто́вая/ро́зничная цена́nákupní/prodejní cenaзаку́почная/прода́жная цена́
  2. (význam, důležitost) значе́ние, це́нность, цена́Nemá to cenu.Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.stoupat u koho v ceněрасти́ в глаза́х у кого
  3. (odměna) пре́мия, призNobelova cenaНо́белевская пре́мия

Vyskytuje se v

kupní: покупна́я цена́kupní cena

kus: цена́ за шту́куcena za kus

mír: Но́белевская пре́мия ми́раNobelova cena míru

nabídkový: цена́ продавца́ekon. nabídková cena prodávajícího

odhad: оце́нка недви́жимостиpráv. odhad (ceny) nemovitosti

odhadní: оце́ночная сто́имостьodhadní cena

pod, pode: продава́ть ни́же сто́имостиprodávat pod cenou

pohyb: движе́ние ценpohyb cen

pořizovací: первонача́льная сто́имость, покупна́я цена́pořizovací cena

spotřebitelský: и́ндекс потреби́тельских ценindex spotřebitelských cen

tržní: ры́ночная цена́ekon. tržní cena

tvorba: образова́ние цен, ценообразова́ниеtvorba cen

útěcha: утеши́тельный призcena útěchy

v, ve: расти́ в чьих глаза́хstoupat v ceně u koho

vyvolávací: ста́ртовая/нача́льная цена́vyvolávací cena

zmrazení: замора́живание ценekon. zmrazení cen

žádný: ни за что (на све́те)za žádnou cenu

akční: специа́льная цена́akční cena

astronomický: зао́блачные це́ныastronomické ceny

bezkonkurenční: це́ны вне конкуре́нцииbezkonkurenční ceny

ceník: це́ны по прайс-листу́ceny dle ceníku

dohodnout se: согласи́ться о цене́dohodnout se na ceně

držitel: лауреа́т пре́мииdržitel ceny

fakturovaný: факту́рная сто́имостьfakturovaná cena

katalogový: цена́ по катало́гуkatalogová cena

laureát: лауреа́т Нобеле́вской пре́мииlaureát Nobelovy ceny

maloobchodní: ро́зничные це́ныmaloobchodní ceny

nadsazený: завы́шенная цена́/су́ммаnadsazená cena/částka

nákupní: заку́почная цена́nákupní cena

nízký: ни́зкая цена́nízká cena

orientační: ориенти́ровочная цена́orientační cena

pohybovat se: Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...Ceny se pohybují v rozmezí od... do...

pokles: паде́ние/пониже́ние/сниже́ние ценpokles cen

poloviční: за полцены́/полови́нную це́нуza poloviční cenu

prodat: уступи́ть за полцены́prodat za polovinu ceny

propadnout se: Це́ны на́ нефть пони́зились/провали́лись.Ceny ropy se propadly.

prudký: ре́зкий скачо́к ценprudký růst cen

průvodce: В сто́имость пое́здки включены́ услу́ги ги́да.V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby průvodce.

přičíst: доба́вить к цене́přičíst k ceně

příznivý: за прия́тную це́нуza příznivou cenu

režijní: цена́ по себесто́имостиrežijní cena

rozhodovat: Цена́ - не вопро́с.Cena nerozhoduje.

spadnout: Це́ны упа́ли.Ceny spadly dolů.

srazit: сбить/сба́вить це́нуsrazit cenu

subvencovaný: субсиди́рованные це́ныsubvencované ceny

určení: расце́нкаurčení ceny zboží, pozemku ap.

výherce: победи́тель при́заvýherce ceny

výkupní: выкупна́я цена́výkupní cena

vyšší: вы́сшая цена́vyšší cena

vzestup: подъём ценvzestup cen

vzrůst: повыше́ние ценvzrůst cen

zaváděcí: первонача́льная цена́zaváděcí cena

zdvojnásobit: удво́ить це́нуzdvojnásobit cenu

zlodějský: граби́тельские це́ныzlodějské ceny

stoupat: расти́ в глаза́х когоstoupat v ceně u koho

za: сде́лать во что бы то ни ста́лоudělat za každou cenu

зао́блачный: зао́блачные це́ныzávratné ceny

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

оце́ночный: оце́ночная сто́имостьodhadní cena

пре́мия: Но́белевская пре́мияNobelova cena

приз: переходя́щий призputovní cena

прода́жный: прода́жная цена́prodejní cena

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

цена́: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena

возвы́сить: возвы́сить це́нуzvýšit cenu, zdražit

всплеск: всплеск ценprudký nárůst cen, cenový boom

дешёвый: дешёвые це́ныnízké ceny

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu., To nemá význam.

немы́слимый: немы́слимые це́ныnepředstavitelné ceny

объя́вленный: зара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

опто́вый: опто́вые це́ныvelkoobchodní ceny

повыше́ние: повыше́ние ценzvýšení cen, zdražení

прейскура́нт: це́ны по прейскура́нтуceny dle ceníku

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu

ло́коть: Бли́зок ло́коть, да не уку́сишь.nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.

cena: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena