Hlavní obsah

uznání

Vyskytuje se v

čestný: čestné uznáníпочётная гра́мота

neuznat: neuznat svou vinuне созна́ть свою́ вину́

nevinný: uznat nevinným kohoпризна́ть невино́вным кого

uznat: Musím uznat, že...Сознаю́сь, что...

винова́тый: Ač nevinen, byl uznán vinným.Без вины́ винова́тый.

вино́вный: uznat vinnýmпризна́ть вино́вным

го́дный: Byl uznán schopným vojenské služby.Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.

uznání: čestné uznáníпочётная гра́мота