Hlavní obsah

mínění

Podstatné jméno, rod střední

  • мне́ниеpodle mého míněníпо моему́ мне́нию, по-мо́емуveřejné míněníобще́ственное мне́ние

Vyskytuje se v

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

veřejný: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

mínit: Co míníš dělat?Что ты наме́рен де́лать?

nevalný: mít nevalné mínění o kom/čemбыть нева́жного мне́ния о ком/чём

veřejnost: mínění veřejnostiмне́ние о́бщества

vyjádřit: vyjádřit své míněníвы́сказать своё мне́ние

ни́зкий: mít nevalné mínění o kom/čemбыть ни́зкого мне́ния о ком/чём

счита́ться: brát v úvahu mínění druhýchсчита́ться с мне́нием други́х

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние