Hlavní obsah

ни́зкий

Přídavné jméno-ая, -ое; -зок, -зка́, -зко, -зки/-зки́; ни́же; ни́зший/ нижа́йший

  1. nízký, nevysoký plot, dům ap.Он ни́зкого ро́ста.Je malý., Je malé postavy.
  2. malý, nízký
  3. nízký, nepatrný, malý teplota, ceny ap.ни́зкое давле́ниеnízký krevní tlakни́зкая квалифика́цияnedostatečná kvalifikace
  4. špatný, nevalný, nedostatečný kvalita ap.быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem
  5. podlý, nečestný, hanebný čin, člověk ap.
  6. zast.prostý, nízký, hovorový styl ap.

Vyskytuje se v

уда́р: úder pod pás уда́р ни́же по́яса

рост: vysoká/malá/střední postavaвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

сезо́н: mimosezónaни́зкий сезо́н

температу́ра: teplota pod bodem mrazuтемперату́ра ни́же нуля́

но́та: Ztiš se!, Ztlum se!, Nehulákej!, Nekřič!Но́той ни́же!

ти́ше: tichý jako beránekти́ше воды́, ни́же тра́вы

brázda: meteor. brázda nízkého tlakuложби́на ни́зкого давле́ния

hluboký: hud. hluboký tónни́зкий тон

napětí: nízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние

nízký: med. nízký krevní tlakни́зкое кровяно́е давле́ние, гипото́ния

níže: oblast tlakové nížeо́бласть ни́зкого давле́ния

nižší: bot. nižší rostlinyни́зшие расте́ния

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pod, pode: prodávat pod cenouпродава́ть ни́же сто́имости

poklona: Uctivá poklona!Нижа́йший покло́н!

rána: rána pod pásуда́р ни́же по́яса

šlechta: vyšší/nižší šlechtaвы́сшее/ни́зшее дворя́нство

tlak: med. nízký/vysoký tlakни́зкое/высо́кое давле́ние

tlakový: meteor. tlaková výše/nížeо́бласть высо́кого/ни́зкого давле́ния

úder: úder pod pásуда́р ни́же по́яса

důstojnost: Je to pod mou důstojnost.Э́то ни́же моего́ досто́инства.

nevalný: zboží nevalné kvalityтова́р ни́зкого ка́чества

poloha: V nižších polohách očekáváme déšť.В ни́зших райо́нах ожида́ется дождь.

průměr: pod průměremни́же сре́днего у́ровня

sledovanost: vysoká/nízká sledovanostвысо́кий/ни́зкий ре́йтинг

úroveň: To je pod mou úroveň.Э́то ни́же моего́ досто́инства.

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

pás: rána pod pásуда́р ни́же по́яса

pýcha: Pýcha předchází pád.Кто высо́ко лета́ет, тот ни́зко па́дает.

uctivý: Uctivá poklona!Нижа́йший покло́н!

ни́зкий: Je malý., Je malé postavy.Он ни́зкого ро́ста.