Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) плохо́й, нека́чественный(vkus ap.) дурно́йza špatného počasíво вре́мя непого́ды/плохо́й пого́дыšpatný vtipскве́рный анекдо́тšpatný prospěchнеуспева́емостьšpatná viditelnostплоха́я/ограни́ченная ви́димость
  2. (nevyhovující nárokům) плохо́йBudova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.
  3. (nečestný - člověk, čin ap.) плохо́й, дурно́й, него́дныйdostat se do špatné společnostiпопа́сть в дурно́е о́бществоmít špatnou pověstпо́льзоваться дурно́й репута́цией
  4. (nesprávný) плохо́й, непра́вильныйšpatná diagnózaплохо́й диа́гнозšpatná odpověďнепра́вильный отве́тnastoupit do špatného vlakuсесть не в тот по́ездjít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́
  5. (zpráva ap.) плохо́йšpatné svědomíнечи́стая со́вестьšpatné znameníплохо́й при́знакšpatné zprávyплохи́е но́вости

Vyskytuje se v

horší: horší časyчёрный день

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

horší: v horším případěв ху́дшем слу́чае

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

horší: Horší už to být nemůže.Ху́же не́куда.

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что