Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • ху́дшийodložit co na horší časyотложи́ть что на чёрный деньv horším případěв ху́дшем слу́чаеhorší časyчёрный день

Vyskytuje se v

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

špatný: špatné zprávyплохи́е но́вости

zlé: mít komu co za zléиме́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за что

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prospěch: špatný školní prospěchнеуспева́емость

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

pes: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что

осторо́жно: Pozor, (zlý) pes!Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!

худо́й: špatné časyхуды́е времена́

язы́к: zlé jazykyзлы́е языки́

ви́димость: špatná viditelnostплоха́я ви́димость

кра́йний: v nejhorším případěв кра́йнем слу́чае

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.

позади́: Nejhorší máme za sebou.Са́мое тру́дное позади́.

приме́та: špatné znameníплоха́я приме́та

гнев: hněv je špatný rádceгнев плохо́й сове́тчик

добро́: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

сбереже́ние: úspory na horší časyсбереже́ния на чёрный день

тётка: Hlad je špatný přítel.Го́лод не тётка.

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

ши́ло: udělat špatnou volbuши́ло на мы́ло сменя́ть

horší: horší časyчёрный день