Hlavní obsah

добро́

Podstatné jméno, rod střední-а́

  1. Добро́ пожа́ловать! Vítej(te)!
  2. дать/получи́ть добро́ на что hovor., odb.dát/dostat povolení

Vyskytuje se v

добро́: добро́ бы (б)kdyby (aspoň), ale

до́брый: бу́дьте добры́buďte (tak) laskav, prosím vás

до́брый: Всего́ до́брого!Hodně štěstí!, Měj(te) se! při loučení

лю́ди: до́брые лю́диdobří lidé

ве́чер: До́брый ве́чер!Dobrý večer!

хвора́ть: Всего́ до́брого! - И вам не хвора́ть!Měj(te) se hezky! - Nápodobně!

день: До́брый день!Dobrý den!

пожа́ловать: Добро́ пожа́ловать!Vítejte!, Vítáme vás!

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobrák: dobrák od kostiсу́щий добря́к, до́брая душа́

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dobrý: Dobré ráno!До́брое у́тро!

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

vítat: Vítejte!, Pěkně Vás vítám!Добро́ пожа́ловать!

zvěst: radostná zvěst Evangeliumдо́брая весть

dobrácký: dobrácká povahaдо́брый/доброду́шный хара́ктер

dobrý: Má dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

hezky: Měj se hezky.Всего́ до́брого.

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

konat: konat dobroтвори́ть добро́

laskavý: Buďte tak laskav...Бу́дьте любе́зны/добры́...

pěkně: Mějte se pěkně.Всего́ до́брого., Счастли́во остава́ться!

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

znamení: To je dobré znamení.Э́то к добру́.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

kost: dobrák od kostiдо́брая душа́, душа́-челове́к

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

přát: Přej a bude ti přáno.За добро́ добро́м пла́тят.

vespolek: Dobré ráno vespolek!До́брое у́тро всем!

žebrota: Za dobrotu na žebrotu.До́брое де́ло не остаётся безнака́занным.

добро́: Добро́ пожа́ловать!Vítej(te)!

добро́: дать/получи́ть добро́ на чтоdát/dostat povolení

добро́: жела́ть добра́ комуpřát komu dobro

добро́: помина́ть добро́мvzpomínat v dobrém

добро́: Не к добру́ э́то.Z toho nekouká nic dobrého.

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.