Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) хорошо́myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́
  2. (dovedně, řádně) хорошо́, прили́чноUmí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.
  3. (vhodně pro daný účel) хорошо́, замеча́тельно
  4. (bezchybně) хорошо́, безоши́бочно
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) хорошо́, прия́тноMějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Dobře to dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.Není mi dobře.Мне не по себе́.

Vyskytuje se v

a: zkrátka a dobřeкоро́че говоря́

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Всего́ хоро́шего!

známý: dobrý/starý známýхоро́ший/ста́рый знако́мый

bavit se: Dobře se bavte!(Вам) хорошо́ повесели́ться!

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dopadnout: Všechno dobře dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

optání: Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

rozumět: Dobře mu rozumím.Я его́ хорошо́ понима́ю.

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: dobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

vychovaný: dobře vychované dítě způsobnéблаговоспи́танный ребёнок

vypečený: dobře vypečený pirožekрумя́ный пирожо́к

zajištěný: dobře finančně zajištěný člověkчелове́к с доста́тком

zapomenout: zapomenout na dobré vychováníзабы́ть хоро́шее воспита́ние

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

znamení: To je dobré znamení.Э́то к добру́.

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

doma: Všude dobře, doma nejlépe.В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.

dřív: Čím dříve, tím lépe.Чем ра́ньше, тем лу́чше.

kde: místo, kde lišky dávají dobrou nocмедве́жий у́гол

krátce: krátce a dobřeпро́сто/коро́че говоря́

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло чем ничего́.

nikdy: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

no: No dobře.Ну, хорошо́!

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии